מפת האתר


פרק 1:הכרת XML

1.1 הקדמה
1.2 שמושי XML
1.3 תחביר XML
1.4 אלמנטים בXML
1.5 מסמך מעוצב כהלכה\תקף
פרק 2: DTD
2.0 הקדמה
2.1 מרכיבי מסמך DTD
2.2 הצהרה על אלמנטים במסמך DTD
2.3 מאפייני DTD
2.4 ישויותDTD
פרק 3: CSS
3.0 CSS הקדמה
3.1 מאפיינים
3.2 טקסט/פונט
פרק 4: XSL
4.0 הקדמה
4.1 מבנה XSL
4.2 עבודה עם XSL
4.3 אלמנטים ב XSL
פרק 5 : הרחסה בנושא XML
5.1 XML - XPOINTER
5.2 XML - CDF
5.3 XML - XLIMK
5.4 קישורים שימושיים
דף הבית
הכרת XML