2.1.1 אבני הבניין
2.1.2 מאפיינים
2.1.3 ישויות
2.1.4 PCDTATA
2.1.5 CDATA

2.1.1 אבני הבניין של מסמך DTD הם:

  • אלמנטים
  • מאפיינים
  • ישויות
  • PCDATA
  • CDATA
אלמנטים הם המרכיב העיקרי של מסמך DTD. דוגמאות לאלמנטים ב - HTML הם head ו -body . דוגמאות לאלמנטים ב- XML הם האלמנטים המוכרים לנו מהדוגמאות הקודמות, task ו -id הם אלמנטים. אלמנטים יכולים להכיל בתוכם אלמנטים אחרים , טקסט ,שילוב של שניהם או להיות ריקים.

אלמנטים מתחילים בתג פותח ומסתיימים בתג סיום:
<name> Al Bandy </name>
<name> הוא התג הפותח
<name/> הוא התג המסיים

התגים מסיימים את הגבולות של האלמנטים.

2.1.2 מאפיינים

מטרת המאפיינים היא לספק מידע נוסף אודות אלמנטים. מיקומם של המאפיינים הוא בתג הפותח של אלמנט. מאפיינים באים בזוג של שם/ערך.

 
<computer type="personal">Fox4</computer>


גם שמו. בדוגמה שלנו ערכו הוא personaltype הוא מאפיין שמתאר את סוג המחשב . זה

2.1.3 ישויות

ישויות הם כמו קבועים בשפות תכנות הן משמשות להחלפת טקסט שחוזר על עצמו מספר רב של פעמים ואין אנו רוצים לחזור להקלידו שוב. מטרה נוספת היא פישוט המסמך ושיפור קריאות המסמך. השימוש בישויות הוא ע"י התו & ,אחריו שם הישות ולבסוף נקודה פסיק.

דוגמאות לישויות ב - XML:

;lt& מציין את : <
;gt& מציין את >
;amp& מציין את &

סט שאותה היא מייצגת.כאשר מעבד ה-XML רואה ישות הוא מחליף אותה בט

2.1.4 PCDTATA

המשמעות של PCDATA הוא טקסט הניתן לפענוח.

כלומר &amp; יפוענח ע"י מעבד ה - XML ל - & וכן אלמנטים יוצגו כנדרש

2.1.5 CDATA

קל יותר להבין מהו PCDATA ע"י כך שמבינים מהו CDATA CDATA הוא טקסט לא מפוענח. כאשר מעבד XML מבחין באלמנט מסוג זה הוא אינו מפענח את מה שבתוכו אלא משאיר את הטקסט כמו שהוא.

לדוגמה &amp;- לא יוחלף ב-& אלא ישאר כמות שהוא

 

הקדמה
הצהרה על אלמנטים במסמך 
          DTD