1.3.1 ניתנים להרחבה
1.3.2 מבנה היררכי
1.3.3 לאלמנטים יש תוכן
1.3.4 שמות האלמנטים

1.3.1 האלמנטים ב-XML ניתנים להרחבה

התבוננו בדוגמה הבאה :

<task>
        <id>99882</id>
        <title>Preparing presentation for the board of directors</title>
        <date>12/12/2001</date>
        <responsible>Joan waine</responsible>
</task>

נניח שאנו רוצים להוסיף מידע על המקום שבו מתבצעת המשימה :

<task>
        <id>99882</id>
        <title>Preparing presentation for the board of directors</title>
        <date>12/12/2001</date>
        <responsible>  Joan waine</responsible>
        <place>Hall one </place>
</task>
כל שהיה עלינו לעשות הוא להוסיף את האלמנט place בשורה הבאה:

<place> Hall one </place>


1.3.2 מסמך XML הוא בעל מבנה היררכי

אלמנטים מקושרים בינם לבין עצמם בקשרי אבות- צאצאים.

התבוננו בדוגמה הבאה:

Book Title : The mighty mouse book

Table of contents : first edition

 • Introduction
 • Mighty mose saves the day
 • The sory of the mice golden age
 • מסמך זה ב -XML יראה פחות או יותר כך:

  <book>
       <head>
           <title>The mighty mouse book</title>
           <toc>first edition
                 <item>Introduction</item>
                 <item>Mighty mose saves the day </item>
                 <item>The sory of the mice golden age </item>
          </toc>
       </head>
  </book>

  book הוא השורש . head הוא הבן של book . title ו -toc הם בנים של שלושה בנים מסוג item. title ו - toc הם אחים היות ויש להם אב משותף.ל - toc יש

  1.3.3 לאלמנטים יש תוכן

  אלמנט ב -XML הוא כל מה שכלול בין התג התחלה לתג סיום( כולל התגים עצמם כמובן). אלמנט יכול להכיל :

  אלמנט אחר
  תוכן פשוט
  תוכן מעורב
  ללא תוכן (או : האלמנט ריק)

  book מכיל את האלמנט head.

  title מכיל טקסט ,כלומר תוכן פשוט toc הוא בעל תוכן מעורב משן שהוא מכיל גם אלמנטים וגם טקסט.

  דוגמה לאלמנט ריק:

  <cover type="paperback"></cover>

  הוא אינו מכיל אלמנטים או טקסט.

  1.3.4 שמות האלמנטים

  מתן שמות לאלמנטים חייב להיות לפי הכללים הבאים:

  השמות יכולים לכלול אותיות, מספרים וסימנים אחרים שם אלמנט אינו יכול להתחיל במספר או סימן פיסוק שמות של אלמנטים אינם חכולים להתחיל במילה xml (אותיות קטנות או גדולות) יםשמות אינם יכולים להכיל מרוו

  מכיוון ש-XML ניתנת להרחבה ניתן להמציא כל אלמנט שרוצים . חשוב לתת לאלמנטים שמות משמעותיים וברורים כך שממבט ראשון ניתן יהיה לעמוד על משמעותם.

  דוגמאות טובות:

   
  <FirstName> , <last_name>

   

  דוגמאות פחות טובות :

  יכול להתפרש אולי כחיסור<first-name> תפרש בכך ש name מתאר את <last.name>lastיכול ל שמות האלמנטים יכולים להיות קצרים או ארוכים ככל שצריך.

  במקרים רבים מסמך XML לקוח מבסיס נתונים , כאשר האלמנטים הם שדות בבסיס הנתונים. רעיון טוב הוא לתת לאלמנטים את שמות השדות שמהם הם לקוחים. ניתן לתת לאלמנטים שמות בעברית רך זה אינו מומלץ.

  ":" לא מופיע בשמות של אלמנטים בשל שימוש אחר שיש לו ב-XML (בהמשך..)

  תחביר XML
  מסמך מעוצב כהלכה\תקף