1.2.1 להלן דוגמה למסמך XML:
1.2.2 כל האלמנטים ב -XML חייבים להכיל תג סיום
1.2.3 התגים ב-XML הם 'רגישי הקשר'(Case sensitive)
1.2.4 האלמנטים ב-XML חייבים להיות מקוננים כהלכה
1.2.5 מסמכי XML חיבים לכלול תג שורש(root)
1.2.6 XML אינה מתעלמת ממרווח לבן

הכללים התחביריים של XML מאוד פוטים וקלים מאוד ללימוד. מסיבה זו יצירת שפות חדשות ואפליקציות חדשות גם היא פשוטה מאוד.

1.2.1 להלן דוגמה למסמך XML:

<?xml version="1.0"?>
<task>
<id>99882</id>
<title>Preparing presentation for the board of directors</title>
<date>12/12/2001</date>
<responsible>Joan waine</responsible>
</task>

השורה הראשונה :

<?xml version="1.0">  

מגדירה שזהו מסמך XML ושהגירסה של XML שמסמך זה משתמש בה היא 1.0.

השורה השנייה :
<task>

 

מגדירה את שורש(root) של המסמך. היא מגדירבה בעצם את מהות המסמך .במקרה שלנו זוהי משימה.

השורות הבאות מגדירות 4 בנים של השורש:


<id>99882</id>
<title>Preparing presentation for the board of directors</title>
<date>12/12/2001</date>
<responsible>Joan waine</responsible>

לבסוף השורה האחרונה מגדירה את סוף השורש
</task>

1.2.2 כל האלמנטים ב -XML חייבים להכיל תג סיום

ב-XML השמטת תגים מסיימים אינם חוקיים. זאת בשונה מ - HTML ,אשר דפדפנים רבים מציגים את תוכן המסמך גם אם מושמטים התגים המסיימים.

הדוגמה הבאה תהיה חוקית ב - HTML:
<p>first paragrpah
<p>second paragrpah
ים להיות תגים מסיימים ולכן הדוגמה למעלה אינה חוקית .ב-XML חיי דוגמה זו ב-XML חייבת להיות כתובה כך:

<p>first paragraph</p>
<p>second paragraph</p>

לבד מההצהרה הראשונה במסמך XML אשר מצהירה שזהו מסמך XML בתוספת הגירסה כל אלמנט חייב לכלול תג סיום.

1.2.3 התגים ב-XML הם 'רגישי הקשר'(Case sensitive)

ב-XML התג <Task> שונה מהתג <task> ומהתג <TASK> לכן :

 

<name>Joan Yang</Name>


אינה חוקית.

אך :

 
<name>Joan Yang</name>


חוקית.

1.2.4 האלמנטים ב-XML חייבים להיות מקוננים כהלכה

הדוגמה הבאה אינה חוקית :

 
<i><b>What the heck</b></i>

 

משום שהתג החיצוני מתסיים בתג סיום לפני הפנימי.

דוגמה זו צריכה להכתב כך:

 
<b><i>What the heck</i></b>

1.2.5 מסמכי XML חיבים לכלול תג שורש(root)

התג הראשון והאחרון במסמך XML חייב להיות השורש. בנוסף תג השורש חייב להיות יחיד. כל שאר האלמנטים חייבים להיות מקוננים בתוך תג השורש.

המאפיינים של האלמנטים חייבים להיות מוקפים בגרשיים בדומה ל -HTML אלמנטים יכולים להכיל מאפיינים(attributes ) בצורה כזו:

some text

המאפיינים חייבים להיות מוקפים בגרשיים .

הדוגמה הבאה לכן אינה חוקית:

 
<element attribute1="something" attribute2=anotherone>
some text</element>


1.2.6 XML אינה מתעלמת ממרווח לבן

ב-HTML הטקסט My name is   rob יוצג כך: My name is rob

בעוד שב-XML יוצג כך : My name is   rob

 
שמושי XML
אלמנטים בXML