4.0.1 היתרון בהפרדת התוכן מצורת הצגתו
4.0.2 לשם מה אני זקוק לדף עיצוב? (StyleSheet)
4.0.3 מה כוללת XSL?
4.0.4 XSLT
4.0.5 עץ XML

XSL הוא קיצור של Extensible Stylesheet language כלומר שפת פרמוט הניתנת להרחבה

מסמך XML אינו מכיל מידע באשר לאופן ההצגה שלו ולכן אנו זקוקים לכלי אשר יעשה זאת עבורנו . בפרק שעבר הצגנו את CSS כעת נציג את XSL.

4.0.1 היתרון בהפרדת התוכן מצורת הצגתו

כאשר צורת הצגת המידע אינה משולבת במידע עצמו ניתן להציג את אותו מידע בדרכים שונות זה מאפשר:

 1. שימוש חוזר בקוד
 2. שימוש במדיות שונות , גדלים שונים
 3. צורת הצגה מותאמת למשתמש
 4. כותבי תוכן אינם צריכים להטריד את עצמם בצורת ההצגה של המסמך היות וזה יתבצע לאחר מכן.

4.0.2 לשם מה אני זקוק לדף עיצוב? (StyleSheet)

דף עיצוב מציג את התוכן של מידע XML תוך שימוש בשתי טכניקות:

 1. התמרה של מסמך אחד לצורת מסמך אחר
 2. תיאור אופן ההצגה של המסמך בפורמט החדש

ההתמרה

ההתמרה כוללת :

 • יצירת טקסט (קבוע ומשתנה)
 • העלמת טקסט
 • הזזת טקסט ( לדוגמה סדר של שדות)
 • שימוש חוזר בטקסט (העתקה של טקסט אחד מספר פעמים)
 • מיון

4.0.3 מה כוללת XSL?

XSL כוללת שלושה מרכיבים:

XML Path language) Xpath)

- שפה המאפשרת לאתר מרכיב מסויים במסמך XML

XSL Transformation) XSLT)

-שפה המאפשרת העברה של מסמך XML מצורה אחת לשניה ,לדוגמה: ל-HTML

XSL Formatting objects

- היא שפה המאפשרת להעביר את המסמך שעבר התמרה לתבנית המתאימה כך שקורא או מאזין יוכלו להשתמש בו.

4.0.4 XSLT

XSLT היא החלק החשוב ביותר ב-XSL .

מך XML אחד למסמך XML אחר או לסוג מסמך אחר.היא מאפשרת להעביר מ

XSLT יכולה להפוך מסמך XML לכזה שדפדפן יוכל להציג אותו , לדוגמה תוך המרה לדף HTML. בד"כ על ידי המרה של אלמנט XML לאלמנטים של HTML.

XSLT יכולה להוסיף אלמנטים חדשים למסמך , למחוק אלמנטים , לסדר ולארגן מחדש אלמנטים וכן לבחון קיום תנאים מסויימים ופעולה בהתאם לקיומם או לאי קיומם של אלה.

דרך נפוצה להציג את ההמרה של מסמך אחד לאחר היא תוך שימוש בעצים.

ההתמרה בעצם מעבירה אותנו מעץ אחד לעץ שני.

4.0.5 עץ XML

לתמונת העץ

כאן אנו רואים את העץ עם האלמנטים של BOOK) XML הוא שורש העץ) תןך מעבר לעץ של html)HTML הוא שורש העץ).

כיצד זה עובד?

בתהליך ההתמרה XSLT משתמשת ב-XPATH על מנת לאתר את החלקים במסמך המקור אשר תואמים תבניות (templates) מסויימות כאשר נמצאו חלקים אלה הם יעברו התמרה ע"י XSLT למסמך התוצאה. החלקים אשר אינם תואמים לשום תבנית ישארו בד"כ ללא שינוי.

הערות :

רוב הדוגמות יהיו ב-html XSL ב-IE5 אינה שלמה ולכן לא כל הדוגמאות יעבדו עם דפדפן זה

 

CSS
מבנה XSL