ראשי >> הכרת XML >> מסמך XML מעוצב כהלכה ומסמך XML תקף

1.4.1 מסמך XML מעוצב כהלכה
1.4.2 מסמך XML תקף
1.4.1 סכימת טעויות גורמות להפסקה

מסמך XML אשר עונה על כללי התחביר שהזכרנו מכונה מעוצב כהלכה
מסמך XML אשר נבדק ואושר מול מסמך DTD המתאים נקרא מסמך תקף

1.4.1 מסמך XML מעוצב כהלכה

מסמך XML מעוצב כהלכה הוא מסמך אשר עונה על כללי התחביר של XML שהזכרנו, כגון התאמת תג סיום לכל תג פתיחה,כינון כהלכה ומתן שמות נכונים לאלמנטים. מסמך מעוצב כהלכה עדיין אינו מסמך תקף

1.4.2 מסמך XML תקף

מסמך XML תקף הוא מסמך מעוצב כהלכה שעונה על הכללים הכתובים במסמך DTD (Document Type Definition) מסמך DTD מגדיר את האלמנטים החוקיים במסמך XML. ת מבנה האלמנטיםהמטרה של DTD היא להגדיר את המבנה החוקי של מסמך XML ע"י הגד והקשרים ביניהם.

על מנת שמסמך XML מעוצב כהלכה יהיה תקף עליו לציין את מסמך DTD שעל פי הכללים שלו הוא בנוי ולציית לכללים אלה.

סכימת XML Scheam)XML )

סכימת XML היא אלטרנטיבה חדשה שנתמכת ע"י W3C נרחיב על אלטרנטיבה זו אחרי שנעבור על DTD. עויות גורמות להפסקה מסמך ההגדרה של W3C מגדיר שבמקרה שישנה טעטת במסמך XML על האפליקציה שמנתחת את המסמך לעצור ולא להמשיך בניתוח של המסמך. ב-HTML ישנה הדפדפן המציד את המסמך יכול להשמיך להציג את המסמך גם אם נתגלו בו טעויות (לדוגמה תג פתיחה בלי תג סיום) הבעיה היא שכל דפדפן מחליט בעצמו איך להתייחס לשגיאות אלו. ב -XML זה איננו אפשרי

 
אלמנטים בXML
DTD