1.0.1 מהי XML
1.0.2 ההבדל בין HTML ל- XML
1.0.3 מה עושה XML ?
1.0.4 XML ניתנת להרחבה
1.0.5 XML ככלימשלים
1.0.6 העתיד

1.0.1 מהי XML

XML הוא קיצור של EXtensible Markup Language, שפת סימון ניתנת להרחבה. XML בדומה ל -HTML היא שפת סימון (בשונה מספת תכנות) ,כלומר הגדרה של טקסט ומידע.

יעודה של XML הוא בתיאור של מידע.

בשונה מ - HTML שבה אתה משתמש בתגים מוכנים מראש וקבועים ב -XML אתה יוצר את התגים שבהם תשתמש (בזה כוחה העיקרי של השפה)

משתמשים בד"כ במסמך הגדרת טיפוסים (DTD - Document Type Definition)

1.0.2 ההבדלים בין XML ל -HTML

XML תוכננה עבור טיפול במידע , היא איננה תחליף ל - HTML. XML תוכננה לתיאור מידע - הדגש כאן הוא על תיאור המידע HTML תוכננה להצגת מידע - הדגש הוא על הצגת המידע

1.0.3 מה עושה XML?

XML לא תוכננה לעשות מאומה . זה קצת קשה להבנה בהתחלה אך המטרה העיקרית של XML היא הקניית מבנה למידע ומתן דרך לאיחסונו ושליחתו.

נתבונן למשל במשימה הבאה בכתובה ב-XML .

<task> <id>99882</id>
      <title>Preparing presentation for the board of directors</title>
      <date>12/12/2001</date>
      <responsible>Joan waine</responsible>
</task>

המידע המוצג הוא של משימה הכוללת מס' משימה ותיאורה . שימה.מסמך זה לא עושה כלום מעבר להקנייתמבנה למידע אודות ה נחוצה עוד תוכנה לשם שימוש במידע זה כמו איחסונו , שליחתו וקבלתו.

כבר מהדוגמה הראשונה אפשר לראות את הפשטות והיופי בשפה זו. הקוד מסביר את התוכן בצורה פשוטה למדי. גם אם לא היינו יודעים שקוד זה כתוב ב-XML עדיין יכולנו להבין מיד במה מדובר.

1.0.4 XML ניתנת להרחבה

התגים ב-XML אינם מוגדר ים מראש. עליך מוטלת המשימ להגדיר אותן. ל-HTML אין את היכולת הזאת . הכותב מסמך HTML יכול להשתמש אך וק בתגים הנמצאים בסטנדרט של HTML כגון
, וכו' ... X להגדיר את התגים שהוא צריך ולקבוע את מבנה המסמךXML מאפשרת לכותב המסמך ב -L שלו. בדוגמה למעלה ו - אינם מוגדרים ב-XML . הם מוגדרים ע"י כותב המסמך.

1.0.5 XML ככלי משלים

XML לא תחליף את HTML.שתי שפות אלו יעבדו ביחד , כאשר XML תתאר את המידע ו-HTML תציג אותו. XML תשמש להעברת מידע גם בין פלטפורומות שונות, כלומר ללא תלות בתוכנה או חומרה ספציפית.

1.0.6 העתיד

XML התפתחה במהירות. כאשר תהליך הסטנדיזרציה הושלם מיהרו חברות רבות לאמץ אותה. XML תהיה חשובה להתפתחות ה-WEB כמו ש-HTML היוותה את הבסיס להקמתו המהירה. XML לא תישאר מוגבלת ל -WEB כמובן . היא תשמש בהעברת מידע בכל צורותיה האפשריות.
שמושי XML