1.1.1 הפרדת המידע מ - HTML
1.1.2 החלפת מידע
1.1.3 הקניית גישה רבה יותר למידע
1.1.4 יצירת שפות חדשות
1.1.5 יתכן ו...

1.1.1 הפרדת המידע מ -HTML

כשמסמך כתוב ב -HTML המידע נמצא כלול במסמך זה. כאשר כותבים ב - XML ניתן להפריד את המידע מקוד ה - HTML. .בצורה זו ניתן להתרכז בהצגת המידע עצמו ללא תלות במידע. כלומר,ניתן לשנות את המידע בדף בלי לשנות את הצורה בה הוא מוצג .

1.1.2 החלפת מידע

באמצעות XML ניתן להעביר מידע בין מערכת אחת לשניה ללא צורך בתאימות בין המערכות. מערכות מיחשוב ובסיסי נתונים לא תואמים במספר רב של פעמים אחד לשני. זמן רב מבוזבז עבור על הצורך להתאים את הפורמט של מידע ממערכת אחת לשניה לשם העברתו ברשת האינטרנט. ע"י העברת המידע לפורמט של XML ניתן ליצור אי תלות במערכת מסויימת. כלומר העברת מידע בין מערכת אחת לשניה ללא צורך בהתאמה של המידע. שה רבה יותר למידעהקניית ג

1.1.3 הקניית גישה רבה יותר למידע

XML יכולה לגרום למידע להיות נגיש למשתמשים רבים יותר. היות ו -XML אינה תלויה בחומרה או תוכנה המידע המאוחסן באמצעותה אינו מוגבל לדפדפנים ברשת האינטרנט. משתמשים ואפליקציות יכולים לגשת למידע ממש כמו גישה לבסיסי נתונים.

1.1.4 יצירת שפות חדשות

יצירת שפות חדשות הזכרנו כבר את היות XML שפה ניתנת להרחבה. ע"י יצירת תגים משלך תוכל ליצור שפות חדשות.WAP ו -WML הן צאצאים של XML שתי שפות אלו נוצרו מ -XML על מנת להעביר מידע ברשת האינטרנט למכשירים ניידים כגון טלפונים סלולרים. שתי שפות אחרות (מבין רבות אחרות) הן CML למידע כימי ו -MathML למידע מתמטי.

1.1.5 יתכן ו...

בעתיד מגוון רב יותר של אפליקציות יאחסן את המידע ב-XML . אפליקציות כמו מעבדי תמלילים וגליונות אלקטרוניים. כך ניתן יהיה להעביר מידע בין אפליקציות ללא צורך בהתמרה.

 
הקדמה
תחביר XML