פרק ב - ניהול השרת
  מסדי נתונים וספריות
  כלים
  (Enterprise Manager) המנהל הראשי
  כיבוי, הפעלה והקפאת השרת
  קביעת מאפייני השרת
     תווית כללי -   
     תווית זיכרון -   
     תווית מעבד -   
     תווית אבטחה -   
     תווית חיבורים -   
     תווית הגדרות השרת -   
     תווית הגדרות מסד-נתונים -   
  ניהול מסד-הנתונים ואובייקטי מסד-הנתונים
     יצירה ושינוי של מסד נתונים -   
     פעולות עבור פרוצדורות שמורות -   
     הצגת קובץ האירועים -   


  פרקים
  מבוא
  ניהול השרת
  אבטחה
  גיבוי והתאוששות
  קונפיגורציה ואופטימיזציה
  כלים
  שפת שאילתות מובנות
  יצוא/יבוא מידע
  נספחים
  התקנת השרת
  מילון מונחים
  מאמרים נבחרים
  מידע נוסף ברשת