פרק ד - גיבוי והתאוששות
  מדוע לגבות את מסד-הנתונים ?
  גיבוי אובייקטי מסד-הנתונים
  אמצעי הגיבוי
     יצירת אמצעי גיבוי -   
     ביצוע הגיבוי -   
  שחזור מסד-הנתונים
     כללי -   
     שחזור למסד נתונים פגום -   
     ביצוע השחזור -   

  פרקים
  מבוא
  ניהול השרת
  אבטחה
  גיבוי והתאוששות
  קונפיגורציה ואופטימיזציה
  כלים
  שפת שאילתות מובנות
  יצוא/יבוא מידע
  נספחים
  התקנת השרת
  מילון מונחים
  מאמרים נבחרים
  מידע נוסף ברשת