פרק ה - קונפיגיורציה ואופטימיזציה
  מבוא ליעילות
  אחזור מידע
  חלוקת נתונים
  אופטימיזציה של שאילתות
  ניתוח השאילתות
  (index tuning) התאמת אינדקס
תנועות
התאמה וקונפיגורציה של השרת

  פרקים
  מבוא
  ניהול השרת
  אבטחה
  גיבוי והתאוששות
  קונפיגורציה ואופטימיזציה
  כלים
  שפת שאילתות מובנות
  יצוא/יבוא מידע
  נספחים
  התקנת השרת
  מילון מונחים
  מאמרים נבחרים
  מידע נוסף ברשת