פרק ח - יצוא/יבוא מידע
  כללי
  (DTS) שירות טרנספורמציית נתונים
     שימוש באשף ה-DTS -   
     הרצת DTS מתוך שורת פקודה -   
  (BCP) תכנית העתקת נפח

  פרקים
  מבוא
  ניהול השרת
  אבטחה
  גיבוי והתאוששות
  קונפיגורציה ואופטימיזציה
  כלים
  שפת שאילתות מובנות
  יצוא/יבוא מידע
  נספחים
  התקנת השרת
  מילון מונחים
  מאמרים נבחרים
  מידע נוסף ברשת