נספח - מאמרים נבחרים
  (HASH JOINS)  צירופי האש
 
SQL Server תומך בשלושה פעולות צירוף: צירוף לולאות מקונן, צירוף מיזוג וצירוף האש (Hash).
.המאמר הנ"ל עוסק בצירוף האש, השימוש בו ויתרונותיו
  (Implementing Application Roles) מימוש תפקידי אפליקציה
  המאמר עוסק ביישום תפקידי אפליקציה.
תפקידי אפליקציות הם אובייקטי מסד נתונים של SQL Server המאפשרים למפתחים ולמנהלי מסדי נתונים להקצות הרשאות של SQL Server לאפליקציות במקום לפרטיים.
  SQL העברת מידע בין שרתי
 המאמר עוסק בדרכים להעברת מידע משרת אחד למשנהו.
  (INDEX TUNING)  אינדקסים ושיפור ביצועים בשרת
  יצירת אינדקסים נאותים לטבלאות דואגים לכך ששאילתות שיתבצעו בטבלאות אלו ירוצו ביעילות ובמהירות אופטימלית.
מאמר זה דן בנושא האינדקסים, דרך עבודתם ובשיטה לאיחוי אינדקסים התורמת ליעילות זמן ביצוע השאילתות
.בטבלאות בהם הם קיימים
  (SQL Server 2000) שיפורים בשירותי ניתוח
 מתאר שינויים ושיפורים שקיימים בגרסא החדשה של השרת בתחומי שירותי ניתוח מידע
  מציאת גודלו של מסד הנתונים בצורה אוטומטית
 אם ברצונך לבצע מעקב לאורך זמן על גודלו של מסד הנתונים כחלק מאנליזה כלשהי במאמר זה תמצא את הדרך.

  פרקים
  מבוא
  ניהול השרת
  אבטחה
  גיבוי והתאוששות
  קונפיגורציה ואופטימיזציה
  כלים
  שפת שאילתות מובנות
  יצוא/יבוא מידע
  נספחים
  התקנת השרת
  מילון מונחים
  מאמרים נבחרים
  מידע נוסף ברשת