נספח - מילון מונחים

מושג

תיאור

סוג של API שפותח ע"י חברת מיקרוסופט המאפשר למתכנת לכתוב אפליקציות חלונאיות  הניגשות למסדי נתונים יחסים ובלתי יחסיים גם ממסדי נתונים של מיקרוסופט וגם של יצרנים אחרים.

ADO

(ActiveX Data Objects)

זוהי צורה מיוחדת המתוארת ע"י מערכת ההפעלה או אפליקציה אחרת שעל-פיה יכול מתכנת המפתח אפליקציה לפנות בבקשות פנייה למערכת ההפעלה או לאפליקציה אחרת.

API

(Application Program Interface)

ארכיב, אוסף של קבצי מחשב הקובצו יחד לצורך גיבוי, העברה למקום אחר, לשמירה חיצונית על מנת לפנות מקום בדיסק הקשיח או למטרה אחרת. ארכיב יכול לכלול רשימה פשוטה של קבצים, או קבצים המאורגנים תחת מבנה  של ספריה או קטלוג.

Archive

הפירוש במונחים של אבטחת מידע הוא : ההבטחה שהגישה למידע תעשה רק על ידי אלו שמוסמכים לכך. מבצעים בדיקות על מנת להבטיח אימות הולם של הניגשים למידע (על ידי חלוקת הרשאות חכמה). מבחינה נוספת המושג מתיחס גם לטיפול בסיכונים סביבתיים כגון: חום, אבק וקצרים אלקטרונים.

Data integrity

מנהל מסד נתונים, אדם שתפקידו לבצע את פעולות האדמיניסטרציה השוטפות בשרת כגון, הוספת משתמשים, גיבוי מסד הנתונים, פתרון בעיות עומסים, שיפור אופן כתיבת שאילתות מורצות וכו'.

DBA
(Database Administrator)

קפאון,  מצב שבו שתי תוכניות המעונינות להשתמש בו בעת באותו משאב מונעות אחת מהשנייה לגשת אליו וע"י כך מונעות אחת מן השנייה מלפעול. הבעיה קיימת בעיקר במשאבים השמישים בצורה סדרתית ולא במשאבים המאפשרים שיטופיות מקבילית של מספר תהליכים.

Deadlock

טרנספורמציה של מחרוזת של תווים לתוך ערך בעל אורך קבוע, או מפתח המייצג את המחרוזת המקורית. משתמשים בשיטה על מנת ליצור אינדקסים ולאחזר מידע במסד נתונים בצורה יעילה, כיוון שזה יותר מהיר בצורה משמעותי למצוא פריט בהסתמך על מפתח מאשר על הפריט המקורי. אלגוריתם ה-hashing נקרא פונקצית ה-hash.  

Hasing

ביצירת מסד נתונים, נורמליזציה היא התהליך של ארגון מסד הנתונים לטבלאות בצורה חד משמעית. נורמליזציה יכולה לגרום לשכפול מידע במסד הנתונים וליצירת טבלאות נוספות. נורמליזציה היא תהליך שכלול המתבצע לאחר זיהוי פריטי הנתונים המיועדים להשמר במסד הנתונים, הקשרים בינהם, הגדרת הטבלאות הנדרשות, והעמודות בכל טבלה.

Normalization

חסר ערך, טיפוס המציין ששדה מסוים אינו בעל ערך מקבוצת הערכים המוגדרים לאותו סוג שדה.

NULL

ממשק תיכנותי סטנדטי המאפשר גמישות מקסימלית בעבודה מול מסדי-נתונים בכך שאופן הגישה למסד הנתונים זהה ללא תלות באכיטקטורת מסד הנתונים. רוב מסדי הנתונים השכיחים כיום תומכים בגישת ODBC, ובכך מתאפשרת כתיבת אפליקציות מסדי נתונים ללא תלות במסד הנתונים.

ODBC (Open Database Connectivity)

זהו ממשק לאפליקציה שפותח ע"י חברת מיקרוסופט המאפשר "לגשת" למסדי נתונים ולתקשר עימם. הוא מכיל לא רק את יכולות שפת SQL ושימוש ב-ODBC, אלא גם מאפשר גישה למידע השונה ממידע SQL. OLE DB הוא למעשה שורה של פעולות (Routines) המאפשרות קריאה וכתיבה של מידע. האובייקטים העיקריים ב-OLE DB הם אובייקט התקשרות (Session), אובייקט פעולה (Command) ואובייקט טבלה/מראה (Rowset).

OLE DB

חבילה, יחידת המידע המועברת מכתובת המקור לכתובת היעד ברשת האינטרנט או בכל רשת אחרת ממותגת חבילות. כאשר כל קובץ (כדוגמת הודעת דואר אלקטרוני, קובץ HTML וכדומה) מועבר ממקום אחד למשנהו ברשת האינטרנט, פרוטוקול ה-TCP מחלק את המידע לקבוצות קטנות של מידע הקרויות חבילות. כל חבילת מידע כזו ממוספרת ומכילה את הכתובת האינטרנטית של היעד. חבילות שונות של אותו קובץ יכולות להגיע לכתובת היעד דרך מתגים שונים, אך כאשר כולן מגיעות הם מורכבים מחדש כדי ליצור את הקובץ המקורי (ע"י פרוטוקול ה-TCP של הצד המקבל).

Packet

רשומה, אוסף של פריטי נתונים המאורגנים לצורך עיבוד ע"י תכנית. הארגון של הנתונים כרשומה בדר"כ קבוע עבור שפת התכנות המגדירה את ארגון הרשומה או ע"י האפליקציה המעבדת אותה. רשומות יכולות להיות בעל אורך קבוע או משתנה.

Record

מסד נתונים יחסי, אוסף של פריטי נתונים המאורגנים כטבלאות המתוארות בצורה פורמלית אשר ניתנות לגישה בדרכים רבות מבלי  צורך בארגון מחדש של טבלאות מסד הנתונים. השיטה הומצאה ע"י  E. F. Codd ב-IBM בשנת 1970. הממשק הסטנדרטי לגישה למסדי נתונים יחסיים היא "שפת שאילתות מובנית" (SQL). בנוסף ליתרון שבקלות היצירה והגישהלמסד נתונים יחסי הוא גם ניתן להרחבה בקלות, כלומר הוספת נתונים לטבלאות קיימות היא הליך פשוט ויעיל ביותר.

Relational database

גלגול אחורה, טכניקה המאפשרת אי עשייה של שינוי במסד הנתונים שטרם הסתיים, כאשר תנועה במסד הנתונים נכשלה.

Rollback

תוכנית או שורה של פקודות המפורשות או מורצות ע"י תוכנית אחרת במקום מעבד המחשב (בשונה מתוכניות מקומפלות). דוגמאות לשפות סקריפט הם JavaScript, tcl/tk, Perl. באופן כללי, קל יותר לכתוב תוכניות סקריפט מאפשר לכתוב בשפות המצריכות עבודה עם קומפיילר כגון שפת C או שפת C++, אבל שפת סקריפט רצה לאט יותר שכן התוכנית המריצה אותה היא זו המפענחת את הקוד בזמן ריצה ולכן הדבר צורך יותר פקודות מכונה.

Script

אוסף של הצהרות מהודרות מראש בשפת SQL הניתנות שימוש ע"י מספר תוכניות. השימוש בפרוצדורות אלו מאפשר מודולריות בכך שתוכניות ניגשות לנתונים רק באמצעותן ובכך יש הפרדה בין אופן מיומשן לבן התכנית. כלומר תכניות הנכתבו בשיטה זו לא יצטרכו לעבור שינוי גם אם מיומושו של מסד הנתונים ישתנה.

Stored procedures

פרוטוקול תקשורת בסיסי. משמש גם כפרוטוקול התקשורת עליו מבוססת רשת האינטרנט. פרוטוקול מורכב משתי שכבות עיקריות: השכבה העליונה, מנהלת את חלוקת המידע המועבר מ/ל פיסות קטנות של מידע הקרויות חבילות (ראה ערך) והשכבה התחתונה מנהלת את הכתובת כך שהמידע יגיע ליעד הרצוי .

TCP/IP

תנועה, סדרה של החלפות מידע (המטופלת כיחידה אחת) לצורך סיפוק בקשה והבטחת שלמות הנתונים (Data integrity).  על מנת לא לפגוע בנכונות, התנועה חייבת להסתיים בשלמותה. במקרים שתנועה לא הצליחה להסתיים מסיבה כלשהי יש להפעיל מכניזם התאוששות כדוגמאת rollback (מתואר למטה).

Transaction

הדק (במובן הטבעי) הוא מנוף אשר נלחץ על ידי האצבע וכתוצאה מזה משחרר את פטיש הנשק. במובן של מסדי נתונים, הדק הוא סדרת פקודות SQL אשר בצורה אוטומטית "מירטות" פעולה כאשר מקרה ספציפי (כגון: שינוי נתונים בטבלה) מתרחש. הדק מורכב מ "ארוע" (פקודות : insert, delete, update) והפעולה המתאימה (פרוצדורות: insert, delete, update).   

Trigger

  פרקים
  מבוא
  ניהול השרת
  אבטחה
  גיבוי והתאוששות
  קונפיגורציה ואופטימיזציה
  כלים
  שפת שאילתות מובנות
  יצוא/יבוא מידע
  נספחים
  התקנת השרת
  מילון מונחים
  מאמרים נבחרים
  מידע נוסף ברשת