ארכיטקטורת המערכת

רשת ליבה – Core Network

 

רשת הליבה אחראית על העברת וניהול תנועת שיחות. היא כוללת "צינורות" תובלה עבור זרימת מידע, צמתים המנתבים תנועה וצמתים המספקים מודיעין בקרת שיחה.

רשתות שכבתיות

האינטרנט הנייד מספק מס' עצום של שירותים, המבוססים בעיקר על IP, שיהיו נגישים באמצעות מגוון טכנולוגיות גישה (כולל WCDMA) ובאמצעות שימוש במגוון מכשירים ניידים.

יכולת זו מצריכה ארכיטקטורת רשת שכבתית, שמפרידה את יציר והגדרת השירותים מתת-המבנה הפיסי, הדרוש כדי לספק אותם.

                        

בארכיטקטורה השכבתית הזו, יישומים ושירותים שוכנים במה שנקרא שכבת השירות. רשת הליבה כוללת את 2 השכבות התפקודיות הראשיות הנוספות: שכבת הקישוריות (שמשגיחה על הקשרים הפיסיים) ושכבת הבקרה (שמטפלת בהקמה ושחרור של שיחות וישיבות – sessions).

 

       

נושאים:
עמוד הפתיחה
מבוא
רקע היסטורי
שקפים
CELLULAR STRUCTURE
מערכת GSM
שקפים
גישה מרובה ומבנה הערוץ
תכנון הרשת
ארכיטקטורת המערכת
הליכי שימוש ברשת
SECURITY PARAMETERS
מערכת CDMA
רקע קצר
על המערכת
ויזואליזציה של CDMA
טכנולוגיית CDMA
מערכת WCDMA
על המערכת
ארכיטקטורת המערכת
מערכת TDMA
על המערכת
טכנולוגיית TDMA
מערכת אנלוג
על המערכת
שימושי FDMA
השוואת טכנולוגיות
עמוד הפתיחה | מבוא | רקע היסטורי | מערכת GSM | מערכת CDMA | מערכת WCDMA | מערכת TDMA | מערכת אנלוג      
Copyright © 2001