ארכיטקטורת המערכת

 system architecture

למשתמשי טלפון קווי רגיל קשה להבין ולהעריך את התקורה הדרושה לייצר שיחה לעיר או ארץ אחרת. אפילו יותר קשה למנויים סלולרים להבין שיש קצת מעבר למכשירי הטלפון שלהם.בכדי לספק שרות סלולרי למנויים, מפעיל רשת צריך להתקין רשת שלמה, שבנקודה מסוימת יש לה ממשק ל PSTN - Public Switched Telephone Network.  במערכת GSM, בנוסף לנדידה בתוך המדינה, הקיימת גם בטכנולוגיות אנלוגיות, מתאפשרת נדידה בין מדינות, ז"א שמשתמש יכול לקחת את הטלפון שלו לחו"ל, ושם להשתמש במערכות GSM זרות. יתר על כן, מספר הטלפון שלו יהיה זמין גם שם ללא תלות במיקומו, כאילו מעולם לא עזב את העיר.

להלן תיאור מפורט של הישויות השונות במערכת GSM. רוב הישויות האלה קיימות גם במערכות אנלוגיות. הייחוד ב GSM שהתקן כולל לא רק את הממשק האווירי ושליחת הודעות מהרשת, אלא את כל הרכיבים, כולל אלה שברשות המשתמש. כמו כן הושם דגש מיוחד בכל הנוגע לאבטחה, מניעת זיופים וגניבות.

נושאים:
עמוד הפתיחה
מבוא
רקע היסטורי
שקפים
CELLULAR STRUCTURE
מערכת GSM
שקפים
גישה מרובה ומבנה הערוץ
תכנון הרשת
ארכיטקטורת המערכת
הליכי שימוש ברשת
SECURITY PARAMETERS
מערכת CDMA
רקע קצר
על המערכת
ויזואליזציה של CDMA
טכנולוגיית CDMA
מערכת WCDMA
על המערכת
ארכיטקטורת המערכת
מערכת TDMA
על המערכת
טכנולוגיית TDMA
מערכת אנלוג
על המערכת
שימושי FDMA
השוואת טכנולוגיות
עמוד הפתיחה | מבוא | רקע היסטורי | מערכת GSM | מערכת CDMA | מערכת WCDMA | מערכת TDMA | מערכת אנלוג      
Copyright © 2001