ויזואליזציה של CDMA

 

בשביל "לראות" CDMA, דמיינו חדר שבו מס' זוגות אנשים. הזוגות רוצים לדבר ולהאזין אך ורק האחד לשני, ואין להם עניין במה שנאמר ע"י הזוגות האחרים.

אם כל זוג יודע ומשתמש רק בשפה אחת, וכל השפות שונות, אז כל זוג יכול להשתמש באוויר שבחדר בתור ערוץ (Carrier) לקולותיהם, ולחוות הפרעות קלות מיתר הזוגות.

האוויר בחדר אנלוגי לערוץ (Carrier) עם רוחב-פס גדול מאוד, והשפות לקודים הייחודיים.

שפות הופכות להיות מסננים, כך שאנשים המדברים סינית לא יאזינו לאלו המדברים ספרדית, וכדומה. אנו ממשיכים להוסיף אנשים המדברים שפות שונות (users) עד שרעש הרקע הכללי (הפרעות ממשתמשים אחרים) מגביל אותנו.

ע"י שליטה בעוצמת הקול, או עוצמת האות (סיגנל), של כל המשתמשים ללא יותר מהנחוץ, תוך שמירה על שיחות באיכות גבוהה, אנו מקבלים הרבה משתמשים בכל ערוץ עם טכנולוגיית CDMA.

המס' המקסימלי של משתמשים בערוץ תלוי בכמות הפעילות המתבצעת בכל ערוץ, ולפיכך אינו מדויק. זהו רעיון של "soft overload", שבו משתמש נוסף (או זוג באנלוגיה שלנו) יכול בד"כ להתאכסן, אם יש צורך, ב"מחיר" של קצת יותר הפרעות ליתר המשתמשים. הפרעה כזאת תישמע כמו "שריקה" חלשה לשאר המשתמשים.

 

                       

 

נושאים:
עמוד הפתיחה
מבוא
רקע היסטורי
שקפים
CELLULAR STRUCTURE
מערכת GSM
שקפים
גישה מרובה ומבנה הערוץ
תכנון הרשת
ארכיטקטורת המערכת
הליכי שימוש ברשת
SECURITY PARAMETERS
מערכת CDMA
רקע קצר
על המערכת
ויזואליזציה של CDMA
טכנולוגיית CDMA
מערכת WCDMA
על המערכת
ארכיטקטורת המערכת
מערכת TDMA
על המערכת
טכנולוגיית TDMA
מערכת אנלוג
על המערכת
שימושי FDMA
השוואת טכנולוגיות
עמוד הפתיחה | מבוא | רקע היסטורי | מערכת GSM | מערכת CDMA | מערכת WCDMA | מערכת TDMA | מערכת אנלוג      
Copyright © 2001