Registration

לאחר הדלקת המובייל הוא סורק את כל תחום התדרים של GSM באלגוריתם סריקה מסוים, כדי לגלות הופעה של הרשת במינימום זמן. כאשר "מגלים" את הרשת, המובייל קורא מידע של המערכת ע"י מה שנקרא ב  base channel GSM .עם המידע הזה המובייל יכול להחליט על מיקומו הנוכחי ברשת. אם מקום זה שונה מהמקום בו היה כאשר כיבו אותו, הוא מתחיל בביצוע הליך הרישום registration procedure. בשלב ראשון המובייל מבקש מהרשת ערוץ, שיוקצה בסופו של דבר ע"י ה BTS. לפני שהערוץ מועבר לממשק ה UM, ה- BSC צריך להפעיל את הערוץ וה BTS מאשר זאת. כעת המובייל מקושר לתשתית הרשת, והוא אומר לה שהוא רוצה לבצע location update - עדכון מיקום. הבקשה מועברת הלאה דרך ה BSC ל G\MSC, שהוא מאוד עקשן ובירוקרטי בכך שהוא דורש authentication מהמובייל לפני שהוא ממשיך בהליך. אחרי שהמובייל מחזיר את הפרמטרים הנכונים, ה G\MSC מקבל אותו למקומו החדש, רושם אותו ב VLR\HLR, ומקצה לו זהות זמנית TMSI, אותה המובייל צריך לאשר. הליך זה, שיכול לבוא גם כדרישה של המערכת, חוסך מעבר מסרים מיותרים. למשל כשמישהו מתקשר למובייל לא זמין, לא צריך לעבור את כל המסלול עד אליו, אלא כבר ב G\MSC יידעו זאת ויחזירו תשובה.

 

 

נושאים:
עמוד הפתיחה
מבוא
רקע היסטורי
שקפים
CELLULAR STRUCTURE
מערכת GSM
שקפים
גישה מרובה ומבנה הערוץ
תכנון הרשת
ארכיטקטורת המערכת
הליכי שימוש ברשת
SECURITY PARAMETERS
מערכת CDMA
רקע קצר
על המערכת
ויזואליזציה של CDMA
טכנולוגיית CDMA
מערכת WCDMA
על המערכת
ארכיטקטורת המערכת
מערכת TDMA
על המערכת
טכנולוגיית TDMA
מערכת אנלוג
על המערכת
שימושי FDMA
השוואת טכנולוגיות
עמוד הפתיחה | מבוא | רקע היסטורי | מערכת GSM | מערכת CDMA | מערכת WCDMA | מערכת TDMA | מערכת אנלוג      
Copyright © 2001