תכנון רשת Network Planning

מאחר וישנם אזורים כגון מרכזי קניות, בהם פעילים המון מוביילים לעומת אזורים נידחים עם מוביילים בודדים, ברור מדוע אין זה הגיוני שכל התאים ברשת הסלולרית יהיו באותו גודל. יש הבדל מבחינת המפעיל אם הוא צריך לספק שירותים באזור גדול ומאוכלס, בצפיפות כמו ת"א, לעומת אזור נידח יחסית עם אוכלוסייה דלילה, כגון בקעת הירדן. לכן פותחו אפשרויות שונות בתכנון הרשת

macrocells                                               

הינם תאים גדולים, המיועדים עבור אוכלוסייה מרוחקת ודלילה

cell splitting \ microcells

ככל שגדל מספר המנויים, הצפיפות ברשת נעשתה גרועה יותר. באזורים בהם העומס רב במיוחד הוחלט לפצל את השטח הקיים לחלקים קטנים יותר, וזה כמובן מכפיל את מספר הערוצים שבשימוש. בהתאמה עוצמות השידור בתאים אלה פחתו, ואפשרו בין היתר את הקטנת המכשירים, הסוללות ומשקלם.

נושאים:
עמוד הפתיחה
מבוא
רקע היסטורי
שקפים
CELLULAR STRUCTURE
מערכת GSM
שקפים
גישה מרובה ומבנה הערוץ
תכנון הרשת
ארכיטקטורת המערכת
הליכי שימוש ברשת
SECURITY PARAMETERS
מערכת CDMA
רקע קצר
על המערכת
ויזואליזציה של CDMA
טכנולוגיית CDMA
מערכת WCDMA
על המערכת
ארכיטקטורת המערכת
מערכת TDMA
על המערכת
טכנולוגיית TDMA
מערכת אנלוג
על המערכת
שימושי FDMA
השוואת טכנולוגיות
עמוד הפתיחה | מבוא | רקע היסטורי | מערכת GSM | מערכת CDMA | מערכת WCDMA | מערכת TDMA | מערכת אנלוג      
Copyright © 2001