מרכז המידע העברי לוירוסים
הקש שם וירוס לחיפוש                 אנציקלופדית וירוסים
חברות אנטי-וירוס סטטיסטיקה וירוסים חדשים אתרים נבחרים


המדריך להתגוננות מפני וירוסיםעצות נוספות


יצירת גיבויים לקבצים חשובים
ישנם סוגי וירוסים שפולשים למחשב ומוחקים את כל הקבצים שנמצאים בדיסק, לכן חשוב מאוד לשמור גיבויים של כל הקבצים החשובים, בהתקנים חיצוניים. ישנם כמה קבצים שיוצרים לעצמם קבצי גיבוי אוטומטים, אך הקבצים החשובים יותר הם הקבצים שהמשתמש יצר, מחיקתם ע"י הוירוס עלולה לגרום נזק רב, לכן חשוב מאוד לבצע גיבויים .

הכנת system boot disk למקרה חירום
ישנם וירוסים שמוחקים את כל הדיסק של המחשב, כולל הקבצים של מערכת ההפעלה, דבר שמונע את האפשרות לאתחל את המחשב. כדי להתגבר על מצב כזה יש להכין דיסקט עם קבצי המערכת, ע"מ שיהיה אפשר בעזרתו לאתחל את המחשב, ולנסות להתגבר על הוירוס .
ע"מ להכין system boot disk יש לבצע את הדברים הבאים :

  • הכנס floppy disk לכונן A .
  • פתח את My Computer .
  • קליק ימני על כונן A .
  • בחר Format .
  • בחר ביצוע Full Format .
  • תחת other options סמן Copy System Files .
  • נעל את הדיסקט ל- write protected .
  • שמור את הדיסקט במקום בטוח .
:הערות
  1. ב- Windows 95 יש לבחור את כונן A בדבל קליק שמאלי (בחירה רגילה), להכנס לתפריט File ושם לבחור ב- Format .
  2. ב- Windows 98 יש אפשרות ליצור דיסקט הצלה מוצלח יותר באופן אוטומטי, ע"י כניסה ל-"לוח הבקרה" ולפריט: "הוספה והסרה של תכניות".
הורדת קבצים
יש להיזהר מהורדת קבצים מאתרים בעלי דימוי מפוקפק, באופן כללי יש להיזהר מקבלת קבצים ממקור לא ידוע. כמו כן יש להיזהר מאוד מקבלת קבצים בזמן צ'אטים, דבר שהפך בזמן האחרון לאמצעי יעיל להעברת וירוסים .