מרכז המידע העברי לוירוסים
הקש שם וירוס לחיפוש                 אנציקלופדית וירוסים
חברות אנטי-וירוס סטטיסטיקה וירוסים חדשים אתרים נבחרים


סוגי ווירוסים

יעדי תקיפה
יכולות מיוחדות
חדשים
לא ווירוסים


קשה מאוד לחלק את הוירוסים לסוגים, מכיוון שהחלוקה אינה חד משמעית כלומר ווירוס יכול להשתייך לכמה קטגוריות בו זמנית ואפילו לשני סוגים באותה קטגוריה .
לדוגמה כל Retro virus הוא גם file infecting virus.
יתרה מזאת, ישנן תוכנית שאינן נחשבות וירוסים על פי ההגדרה המדעית הטהורה, במובן של הדבקת קוד הווירוס לתוך קוד של תכנית אחרת. בכל אופן, לא תמיד מקפידים על כך .

    לדף הבא