מרכז המידע העברי לוירוסים
הקש שם וירוס לחיפוש                 אנציקלופדית וירוסים
חברות אנטי-וירוס סטטיסטיקה וירוסים חדשים אתרים נבחרים


סוגי ווירוסים

יעדי תקיפה <
יכולות מיוחדות
חדשים
לא ווירוסים


יעדי תקיפה
  • File infecting viruses : ווירוסים הפוגעים בקבצים, תוקפים תכניות "ניתנות להרצה" (executable) . בדרך כלל קבצים עם סיומות com או exe . כאשר קובץ נגוע מה שקורה בדרך כלל זה שהווירוס יופעל כשתורץ התכנית ולאחר שיסיים את פעולתו יחזיר את השליטה לתכנית. רוב הווירוסים האלה פשוט מנסים לשכפל את עצמם ולהתפשט על ידי הדבקת תכניות מארחות אחרות. אבל חלק הורסים ,שלא בכוונה, את התכנית המארחת, בכתיבה על גבי הקוד שלה. קיימים מעט ווירוסים מאוד הרסניים שמנסים לפרמט את הדיסק הקשיח או לגרום לנזק אחר. ברוב המקרים ניתן להסיר ווירוס הפוגע בקבצים. אך אם הווירוס כתב על גבי הקוד של הקובץ שנפגע, הקובץ המקורי יהיה בלתי ניתן לשחזור
  • .
  • Boot Sector viruses : פוגעים ב - boot sector או ב - partion table של דיסק. הם עושים זאת על ידי החלפת ה - boot records בקוד משלהם. פגיעות מווירוסים כאלה קורות ,בדרך כלל, כאשר מאתחלים את המערכת מדיסקט נגוע, דרך ה - floppy drive . האתחול לא חייב להיות מוצלח כדי שהווירוס ידביק את הדיסק הקשיח. כמו כן ישנם כמה ווירוסים שיכולים להדביק את ה - boot sector דרך תכניות ניתנות להרצה (executable) . הם נקראים multi-partite viruses והם נדירים יחסית. מרגע שהמערכת נגועה, ה - boot sectore virus ינסה להדביק כל דיסק שהמחשב ניגש אליו. באופן כללי, boot sector viruses ניתנים להסרה בהצלחה
  • .
  • Retro viruses : וירוסים אלה תוכננו לתקוף תוכנות אנטי וירוס,הם נקראות תוכנות אנטי אנטי וירוס, בד"כ הם מנסות למחוק קבצי נתונים של תוכנות אנטי וירוס או לפגוע בהם בצורה אחרת
  • .