מרכז המידע העברי לוירוסים
הקש שם וירוס לחיפוש                 אנציקלופדית וירוסים
חברות אנטי-וירוס סטטיסטיקה וירוסים חדשים אתרים נבחרים


סוגי ווירוסים

יעדי תקיפה
יכולות מיוחדות <
חדשים
לא ווירוסים


יכולות מיוחדות
  • Multi-Partite Viruses : וירוסים שיכולים לפגוע גם בקבצים וגם ב boot sector.
  • Polymorphic Viruses : ווירוס שמשנה את עצמו בכל פעם שהוא משכפל את עצמו, כדי להקשות על זיהויו.
  • Stealth viruses : ווירוס שמחביא את נוכחותו. הוא נשארים בזכרון ומתערב בכל גישה לדיסק, כך שאם מנסים לקרוא איזור שבו נמצא הווירוס, הווירוס קודם מסיר את עצמו מאיזור זה . נוצר מצב שבו הווירוס נמצא בדיסק, אך סריקה רגילה לא תגלה אותו
  • .