מרכז המידע העברי לוירוסים
הקש שם וירוס לחיפוש                 אנציקלופדית וירוסים
חברות אנטי-וירוס סטטיסטיקה וירוסים חדשים אתרים נבחרים


המדריך להתגוננות מפני וירוסיםהתגוננות מפני וירוסים החודרים בזמן גלישה באינטרנט


ישנם מספר סוגי וירוסים שיכולים לפלוש למחשב בזמן שאתה גולש באינטרנט VBS.Netlogworm הוא דוגמא טובה לכך, דוגמא נוספת הוא וירוס Virus911 שפולש למערכת בזמן גלישה באינטרנט, ומפרמט את הדיסק הקשיח, ואז גם מתקשר דרך המודם למספר 911 .
שני הוירוסים הנ"ל הם גם דוגמא טובה לוירוסים שחודרים למחשב לא דרך הדואר האלקטרוני, אלא דרך התקנים למספר מחשבים שמחוברים לרשת, דבר זה קורה בגלל פירצה שקיימת במערכת ההפעלה. ל Windows 95/98/NT/2000 יש יכולת של networking שמאפשרת בצורה קלה לקשר מחשבים ביחד, לקבצים שבהם הם מתחלקים, או התקנים אחרים כמו מדפסת. בזמן שמחשב מתחבר לרשת, אותם קבצים או התקנים משותפים, שיש לו גישה אליהם משאירים את המחשב הזה פתוח להתקפות של וירוסים גם כשהוא לא נמצא במצב online .
ע"מ לסגור את הפירצה הזאת יש לבצע את הצעדים הבאים :

  • פתח את לוח הבקרה, ולחץ על Network .
  • במקרה של DialUp עם modem מצא את פרוטוקול TCP/IP שמצביע על Dial up Adapter ולחץ על properties .
  • לחץ על התוית Bindings ודא שהאופציה File and Printer Sharing option איננה מסומנת. עבור התקנים אחרים, כמו cable modems מצא את ה TCP/IP הנכון שמצביע על ההתקן ובצע את ההוראות שלמעלה.
    ע"מ שהשינוי יאותחל יש לאתחל את המחשב.
  • אם ברשותך Windows98 העזר בתמונה הבאה :