מרכז המידע העברי לוירוסים
הקש שם וירוס לחיפוש                 אנציקלופדית וירוסים
חברות אנטי-וירוס סטטיסטיקה וירוסים חדשים אתרים נבחרים


המדריך להתגוננות מפני וירוסיםהגנה על רשת המחשבים


בניגוד למחשב רגיל שבד"כ מחובר לאינטרנט דרך מודם, רשתות מחשבים של חברות מחוברות דרך cable או DSL . חיבור לאינטרנט דרך מודם בטוח יותר מהסיבה שהמחשב נמצא בסיכון רק בזמן שאתה מחובר לרשת, אבל בחיבור עם DSL/Cable modems או התקנים מהירים אחרים, אתה מחובר לרשת כל זמן שההתקן כמו cable modem הוא במצב on זאת אומרת שאתה למעשה חשוף 24 שעות להתקפות מצד פולשים זרים .
הפיתרון הפשוט ע"מ להגן על עצמך מפולשים זרים הוא להשתמש ב- Firewall .Firewall היא תוכנה שמבודדת את המחשב שלך מהאינטרנט, היא בודקת כל מנה של נתונים שנכנסת למחשב שלך. כל מנה חשודה נחסמת על ידה, ואינה יכולה להיכנס למחשב. ברגע שמותקן במחשב Firewall המחשב שלך הוא כמעט בלתי נראה לעולם החיצוני. דבר זה מונע מ-האקרים או worms לנסות לחדור למחשב שלך .