שני מצבי עבודה
פקודות בסיסיות
עבודה עם קבצים
ניווט בקובץ
מחיקת טקסט
חרטה, חזרה וצירוף
חיפוש טקסט
העתקת טקסט
הדבקת טקסט
החלפת טקסט
חיפוש והחלפה פשוטים
חיפוש והחלפה אינטראקטיביים

חרטה, חזרה וצירוף

חרטה

u
חרטה על הפקודה האחרונה שנעשתה
U
חרטה על כל השינויים שנעשו בשורה הנוכחית מהכניסה לאותה שורה

דוגמא:


חזרה
על-מנת לחזור על ביצוע הפעולה האחרונה יש להקיש על התו '.' (נקודה).

צרוף שורות
על-מנת לחבר את השורה הנוכחית לזו שאחריה, יש להקיש על התו 'J'

דוגמא:

 

חזור לראש העמוד

אתר הבית | שעורים | תרגולים | קישורים
ספרים | הסטוריה

כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית"ן