שני מצבי עבודה
פקודות בסיסיות
עבודה עם קבצים
ניווט בקובץ
מחיקת טקסט
חרטה, חזרה וצירוף
חיפוש טקסט
העתקת טקסט
הדבקת טקסט
החלפת טקסט
חיפוש והחלפה פשוטים
חיפוש והחלפה אינטראקטיביים
מחיקת טקסט

אחת הפעולות הנפוצות בעורך הנה מחיקה של טקסט.
כפי שראינו, בעורך vi ביצוע פעולות מתבצע במצב פקודה. לכן, כדי למחוק טקסט, נעבור תחילה למצב פקודה (באמצעות המקש - escape).

ב-vi קיימות פקודות שונות עבור צורות מחיקה שונות, החל ממחיקת אות אחת וכלה במחיקת מספר שורות.

שימו לב!
מחיקת טקסט ב-vi ,מתבצעת בעיקר ע"י התו d במצב פקודה.

להלן התווים שמשמשים לפקודות המחיקה השונות:

x
מחיקת האות הנוכחית
dw
מחיקת מהמיקום של הסמן עד סוף המילה הנוכחית
dd
מחיקת השורה הנוכחית
d$
מחיקה מהמיקום של הסמן עד לסוף השורה
^d
מחיקה מהמיקום של הסמן עד לתחילת השורה

 

 

נעיר כאן כי ניתן להצמיד לפקודת המחיקה גם מספר, שיציין את מספר הפעמים שברצוננו לבצע את הפקודה.

לדוגמא:
x8
יבצע את פקודת "מחיקת האות הנוכחית" שמונה פעמים, כך שלמעשה נמחק 8 אותיות החל מהתו הנוכחי.

דוגמא נוספת:
dd3
ימחק 3 שורות מהקובץ.

נקדים את המאוחר, ונעיר כאן כי לרוב הפקודות ב- vi ניתן להצמיד מספר, שיציין את מספר הפעמים שנרצה לבצע את הפקודה.

 

חזור לראש העמוד

אתר הבית | שעורים | תרגולים | קישורים
ספרים | הסטוריה

כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית"ן