שני מצבי עבודה
פקודות בסיסיות
עבודה עם קבצים
ניווט בקובץ
מחיקת טקסט
חרטה, חזרה וצירוף
חיפוש טקסט
העתקת טקסט
הדבקת טקסט
החלפת טקסט
חיפוש והחלפה פשוטים
חיפוש והחלפה אינטראקטיביים
הדבקת טקסט


התו p משמש להדבקת טקסט:

p
הדבקה מימין למקום הסמן
P
הדבקה משמאל למקום הסמן

הפעלת הפקודה תדביק את הטקסט האחרון שנשמר באוגר - זה שהועתק אחרון או זה שנמחק אחרון, על ידי פקודות ההעתקה או המחיקה של העורך שראינו בשיעורים הקודמים.

העורך vi מאפשר גם פניה לאוגר ספציפי והעתקה של טקסט אליו
או פניה לאוגר ספציפי והדבקה של הטקסט שמאוחסן באותו אוגר.

התחביר הוא פניה לאוגר ע"י גרשיים ומספר האוגר ולאחר מכן כתיבת פקודת ההעתקה או ההדבקה.

לדוגמא:
הפקודה הבאה (במצב פקודה) - yw9" - משמשת להעתקה של המילה הנוכחית לתוך אוגר מספר 9.

הפקודה p9" - פירושה הדבקה של התוכן שנמצא באוגר מספר 9 (המילה שהועתקה בפקודה הקודמת).

בעזרת השימוש באוגרים אנו יכולים לשמור קטעי טקסט שנזדקק להם מאוחר יותר באוגרים ספציפיים וליעל את עבודתנו.

 

חזור לראש העמוד

אתר הבית | שעורים | תרגולים | קישורים
ספרים | הסטוריה

כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית"ן