שני מצבי עבודה
פקודות בסיסיות
עבודה עם קבצים
ניווט בקובץ
מחיקת טקסט
חרטה, חזרה וצירוף
חיפוש טקסט
העתקת טקסט
הדבקת טקסט
החלפת טקסט
חיפוש והחלפה פשוטים
חיפוש והחלפה אינטראקטיביים

פקודות בסיסיות

כפי שראינו בשיעור הראשון, קיימים שני מצבי עבודה ב- VI:
מצב עריכה ומצב פקודה.


במצב פקודה ניתן לנווט בקובץ באמצעות הקשה על מקשי החיצים (לא ניתן לעשות זאת במצב עריכה, ובד"כ נקבל תווים לא מובנים על המסך אם נעשה כן).
נעיר כאן כי במצב פקודה לא ניתן לכתוב טקסט, וכי כל הקשה על מקש נחשבת ע"י העורך כפקודה או כחלק ממנה.

מעבר למצב פקודה מתבצע ע"י הקשה על מקש ה- Escape.
מעבר למצב עריכה מתבצע ע"י הקשה על אחד המקשים הבאים, לפי הצורך:

תו משמעות
a הוספת טקסט מימין למיקום הסמן
A הוספת  טקסט בסוף השורה בה נמצא הסמן
i הוספת טקסט במקום בו נמצא הסמן
I הוספת טקסט בתחילת השורה בה נמצא הסמן
o הוספת טקסט תוך יצירת שורה חדשה מתחת לשורה בה נמצא הסמן
O הוספת טקסט תוך יצירת  שורה חדשה מעל השורה בה נמצא הסמן

 

שימו לב !
א. פקודות ב- VI הן case sensitive.
ב. בתחילת העבודה, העורך נמצא במצב פקודה.

 

חזור לראש העמוד

אתר הבית | שעורים | תרגולים | קישורים
ספרים | הסטוריה

כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית"ן