שני מצבי עבודה
פקודות בסיסיות
עבודה עם קבצים
ניווט בקובץ
מחיקת טקסט
חרטה, חזרה וצירוף
חיפוש טקסט
העתקת טקסט
הדבקת טקסט
החלפת טקסט
חיפוש והחלפה פשוטים
חיפוש והחלפה אינטראקטיביים

עבודה עם קבצים

בשיעור הראשון והשני למדנו על שני מצבי העבודה של העורך וכיצד לעבור ממצב אחד לשני . בשיעור זה נלמד פעולות בסיסיות של פתיחה שמירה ויציאה מקובץ vi.

פתיחת קובץ:
על מנת לפתוח קובץ חדש (או לחילופין, קובץ קיים),  נקליד "vi" ואת שם הקובץ.
לדוגמא, הפקודה:
vi my_file.txt
תפתח קובץ ששמו my_file.txt מהתקיה הנוכחית. אם הקובץ קיים כבר, תוכנו יוצג על-גבי המסך. אם הקובץ אינו קיים, על המסך יופיע "קובץ ריק".

כעת אנו יכולים לערוך את הקובץ.

על מנת לשמור את הקובץ עלינו לעבור למצב פקודה, ולהשתמש באחת האפשרויות הבאות:

פקודה משמעות
:w
שמירה והמשך עבודה
:wq
שמירה ויציאה מהעורך
:q!
יציאה ללא שמירת השינויים
:w <filename>
שמירת הקובץ תחת שם אחר והמשך עבודה

 

 

חזור לראש העמוד

אתר הבית | שעורים | תרגולים | קישורים
ספרים | הסטוריה

כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית"ן