שני מצבי עבודה
פקודות בסיסיות
עבודה עם קבצים
ניווט בקובץ
מחיקת טקסט
חרטה, חזרה וצירוף
חיפוש טקסט
העתקת טקסט
הדבקת טקסט
החלפת טקסט
חיפוש והחלפה פשוטים
חיפוש והחלפה אינטראקטיביים
החלפת טקסט

החלפת טקסט מתבצעת במצב פקודה ופועלת על הטקסט החל ממקומו של הסמן.

שימו לב!
פקודות ההחלפה הנפוצות עושות שימוש בתו c עם תוספות ספציפיות.

עם הפעלת הפקודה מסומנת נקודת הסיום של ההחלפה בתו '$' (שיופיע על המסך).

חשוב לזכור !
פקודות החלפה מעבירות את העורך למצב עריכה ולכן יש להקיש escape בסיום ההחלפה.


להלן התווים שמשמשים לפקודות ההחלפה השונות:

cl
החלפת האות הנוכחית
cw
החלפת המילה הנוכחית ממיקום הסמן ואילך
cc
החלפת השורה הנוכחית
c$
החלפה ממיקום הסמן עד לסוף השורה

 

חזור לראש העמוד

אתר הבית | שעורים | תרגולים | קישורים
ספרים | הסטוריה

כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית"ן