שני מצבי עבודה
פקודות בסיסיות
עבודה עם קבצים
ניווט בקובץ
מחיקת טקסט
חרטה, חזרה וצירוף
חיפוש טקסט
העתקת טקסט
הדבקת טקסט
החלפת טקסט
חיפוש והחלפה פשוטים
חיפוש והחלפה אינטראקטיביים
העתקת טקסט

העתקת טקסט מתבצעת בעיקר ע"י התו y ופקודות ההעתקה מתבצעות במצב פקודה.
כפי שלמדנו בשיעור על מחיקת טקסט גם להעתקת טקסט קיימות פקודות שונות למצבים השונים- העתקת אות מילה או שורה. כמו כן ניתן לציין מספר שיקבע את מספר הפעמים שהפעולה תתבצע.

להלן התווים שמשמשים לפקודות ההעתקה השונות:

yl
העתקת האות הנוכחית
yw
העתקת המילה הנוכחית
Y
העתקת השורה הנוכחית
y$
העתקה מהסמן עד סוף השורה הנוכחית
y}
העתקה עד סוף הפסקה

בשיעור על הדבקת טקסט נלמד שאפשר להעתיק טקסט לאוגר ספציפי וכך לשמור באוגרים שונים מספר ההעתקות במקביל.

 

חזור לראש העמוד

אתר הבית | שעורים | תרגולים | קישורים
ספרים | הסטוריה

כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית"ן