ראשי >>הכרות עם פרוצדורות
מפת הפרק:

4.0 הכרות עם פרוצדורות

4.1 פרוצדורות SUB
4.2 פרוצדורות כלליות
4.3 פרוצדורת אירוע
4.4 Function פרוצדורות Visual Basic

 

ניתן לפשט מטלות תכנות ע"י שבירת תוכנית לרכיבים לוגיים קטנים. רכיבים אלו, הנקראים פרוצדורות, ישמשו כאבני בנין שמאפשרים לקדם ולהרחיב Visual Basic .

פרוצדורות שימושיות מאד, במטלות החוזרות על עצמן או מטלות משותפות. כגון חישובים שימושיים, שליטה ובקרה, ופעולות על מסדי נתונים.

ישנן שתי תועלות עקריות בפרוצדורות:

פרוצדורות מאפשרות לך לחלק את התוכנית ליחידות לוגיות סגורות, כאשר ניתן לדבג כ"א בנפרד בקלות יתר מאשר את כל התוכנית ביחד. פרוצדורות שמשתמשים בה בתוכנית אחת, יכולה להיות אבן בניין לתוכנית אחרת, בד"כ ללא כל שינוי או התאמה.

ישנן כמה טיפוסים של פרוצדורות ב Visual Basic :
Sub - פרוצדורות שלא מחזירות ערך.
Function - פרוצדורות המחזירות ערך.
Property - יכולים להחזיר או להציב ערך, ולקבוע ערכים לאובייקטים.

 

     

    פרק 4 הכרות עם פרוצדורות פרוצדורות SUB