ראשי >>הכרות עם פרוצדורות >> פרוצדורות כלליות.
מפת הפרק:

 

4.2 פרוצדורות כלליות.

פרוצדורה כללית אומרת לישום איך לנהוג במתלה ספציפית. כאשר פרוצדורה כללית מוצהרת, היא חייבת להיות נגישה כל הזמן לישום. לעומת פרוצדורת אירוע שנשארת רדומה עד שנקראת באירוע שנגרם ע"י המשתמש.

למה ליצור פרוצדורה כללית? סיבה אחת היא שכמה פרוצדורות אירועים יכולות להזדקק לאותה פעולה. אסטרטגיית תכנות טובה, היא לשים פעולות נפוצות בפרוצדורות כלליות נפרדות ולקרוא להן ע"י פרוצדורות האירוע, כאשר נזקקים להן. זה מונע את הצורך בכתיבת קוד מיותר, וגם עושה את היישום קל לתחזוק. לדוגמא: דוגמת יישום הVCR משתמשת בפרוצדורה כללית הנקראת ע"י פרוצדורת אירוע קליק בכמה כפתורי גלילה שונים. תמונה 4.1 מדגימה את השימוש בפרוצדורה כללית.הקוד בפרוצדורת Click events קוראת לפרוצדורת SUB ButtonManager אשר מבצעת את הקוד שלה ולאחר מכן מחזירה את השליטה לפרוצדורת האירוע.

תמונה 4.1 כיצד פרוצדורה כללי נקראת ע"י פרוצדורת אירוע.

 

    פרוצדורות SUB פרוצדורות כלליות פרוצדורת אירוע