w
ראשי >>יצירת ממשק למשתמש
מפת הפרק:

6.0 יצירת ממשק למשתמש

6.1 סגנון ממשק
6.2 יצירת יישום MDI בזמן התכנון
6.3 עבודה עם טפסי MDI וטפסי בן

ממשק המשתמש הינו אולי הדבר החשוב ביותר ביישום. והוא בודאי החלק הנראה ביותר.
מבחינת המשתמש הממשק הוא היישום, הם בד"כ לא מודעים לקוד הנמצא מאחורי היישום, לא משנה כמה השקעת בכתיבת הקוד או באופתימיזציה שלו, רמת השמישות של היישום נגזרת מרמת המשק .
כאשר אתה מתכנן את הישום, כמה מההחלטות צריכות להתקבל בהתחשב בממשק.

האם להשתמש בישום בעל " סינגל או מולתי דוקיומנט" ?, בכמה FORM תשתמש? לאילו כפתורים תזדקק ואיזה סרגלי כלים תרצה?

לפני שאתה מתכנו את הממשק , אתה צריך לחשוב על מטרת של הישום. תיכנון ישום אשר ישתמשו בו לאורך זמן שונה מזה שישתמשו בו לזמן קצר, ישום אשר יטפל במידע שונה מזה אשר עוסק בשיתוף מידע. גס קהל היעד של הישום מהוה שיקול, ישום למשתמש מתחיל שבו הכל צריך להיות פשוט וברור שונה מזה שמיועד למתקדמים שיכול להיות יותר מסובך, גם יתר הישומים שבהם משתמש קהל היעד יכול להשפיע בכך שהם מצפים מהישום להראות ולבצע דברים מסוימים. ואם אתה רוצה שהישום שלך יהיה בין-לאומי השפה היא ג"כ שיקול.

 
פרק - 5 יצירת ממשק למשתמש סגנון ממשק