ראשי >>יצירת ממשק למשתמש>> יצירת יישום MDI בזמן התכנון
מפת הפרק:

6.2 יצירת יישום MDI בזמן התכנון

6.2.1 יצירת יישום MDI בזמן התכנון
6.2.2 יישום MDI : פנקס רשומות

בשלב התכנון, טופס בו אינו נמצא באיזור של טופס ה MDI , לכן הינך יכול להוסיף לו פקדים , לשנות מאפיינים, לכתוב קוד ולתכנן אותו בדיוק בצורה שאתה עושה עם כל טופס VB אחר.

אתה יכול לראות האם טופס הוא טןפס בו בMDI ע"י התבונות במאפיין MDIChild שלו, או ע"י בחינת סייר הפרויקט . אם הערך בשדה MDIChild שלו הוא אמת זהו טופס בן.לVB יש צלמית מיוחדת בסייר הפרויקט אשר מיצג MDI ו טןפס MDI בן.

תמונה 6.5 צלמיות MDI וטופס MDI בן בסייר הפרויקט

מאפייני טפסי MDI הנוצרים בזמן ריצה

בזמן הרצה ,טופס MDI וכל טפסי הבן שלו מקבלים קריטריונים מיוחדים:

  • כל טפסי הבן נמצאים בתוך מרחב העבודה של טופס ה MDI . המשתמש יכול להזיז ולשנות את גודלו של טופס הבן בדיוק כמו טופס רגיל,אולם כל השינויים מוגבלים לשטח העבודה של טופס האב.
  • כאשר טופס בן ממוזער הצלמית שלו מופיע בתחתית טופס ה MDI במקום תחתית המסך. כאשר ממוזער טופס ה MDI מוזערים איתו כל בניו ומיוצגים ע"י צלמית בודדת בשורת המשימות.כאשר מחזירים את ה MDI לגודלו בחזרה, כל טפסי הבו חוזרים למצב בו היו לפני שמוזער חלון ה MDI .
  • כאשר טופס בן מקבל גודל מקסימלי הוא גדל ע"פ הגודל בו נמצא טופס האב,והוא מופיע בכותרת של טןפס ה MDI.
  • ע"י קביעת מאפיין AutoShowChildren ,אתה יכול להחליט האם יופיע בזמן העלעת טופס ה MDI (אמת) או יהיה מוסתר(שקר).
  • אם יש לטופס הבו תפריט הוא יופיע בתפריט של ה MDI ולא של הבן.

תמונה 6.6 תאור של טופס בן המשולב בטופס ב טופס MDI

יישום MDI : פנקס רשומות

דוגמת יישום ה MDI "פנקס רשימות" הוא עורך טקסט פשוט הזהה לזה הכלול ב Microsoft Windows .אולם יישום "פנקס הרשימות" משתמש בממשק רב מסמכים(MDI ) בזמן ריצת היישום, כאשר המשתמש מבקש לפתוח מסמך חדש,( ע"י לחיצה על פקד New אשר בתפריט File ).היישום יצור מופע חדש של טופס הבן, וזה יאפשר למשתמש ליוצר כמה טפסי בן, מסמכים, שיחפוץ.

בכדי ליצור יישום מוכוון מסמכים ב VisualBasic ,אתה זקוק לפחות לשני טפסים- טופס MDI , וטופס בן. בזמן התכנון אתה יוצר טופס MDI בכדי להכיל את היישום ,וטופס בן בודד בכדי שיהיה כתבנית לשאר טפסי הבן.

בכדי ליצור את פרויקט ה MDI שלך "פנקס רשימות"
1. מתפריט File בחר New Project .
2. מתפריט Project בחר Add MDI Form .
הפרויקט מכיל עכשיו טופס MDI (MDIForm1) וטופס סטנדרטי (Form1) . 3. צור תיבת טקסט על הטופס.
4. קבע ערכי המאפיינים של שני הטפסים ותיבת הטקסט כדלהלן:
אוביקט מאפיין ערך MDIForm1 Caption MDI NotePad Form1 Caption MDIChild Untitled True Text1 MultiLine Text Left Top True (Empty) 0 0
5.השתמש בעורך התפריט(מתוך תפריט כלים(TOOLS ),צור תפריט קובץ (FILE ) בשביל MDIForm1.
Caption Name Indented &File MnuFile No &New MnuFileNew Yes
6.הוסף את הקוד הבא לפרוצדורה mnuFileNew_Click.

 
מייצר מופע חדש ל Form1שנקרא NewDoc.
מראה את הטופס החדש
Private Sub mnuFileNew_Click ()
Dim NewDoc As New Form1
  NewDoc.Show
End Sub

פרוצדורה זו מייצרת ואז מציגה מופע חדש של טופס מסוג Form1 , שנקראת NewDoc .בכל פעם שהמשתמש בוחר באפשרות NEW בתפריט FILE ,עותק מדויק של הטופס Form1 נוצר, כולל את כל הפקדים והקוד הכלולים בו.
7.הוסף את הקוד הבא לפרוצדורה Form_Resize:

 
מרחיב את תיבת הטקסט שתכיל את טופס הבן Private Sub Form_Resize ()
  Text1.Height = ScaleHeight
  Text1.Width = ScaleWidth
End Sub

 

הקוד בשביל פרוצדורת האירוע Form_Resize , כמו כל הקוד של Form1 ,משותף לכל המופעים שלו. כאשר מספר עותקים שלו מופיעים , כל אחד מזהה את האירוע השייך לו.כאשר מתרחש אירוע, הקוד של פרוצדורת האירוע שלו נקראת. בגלל שאותו קוד משותף לכל המופעים , בוודאי תתמה איך לפנות למופע ספציפי הרי לכולם קוראים Form1 ?בזאת נעסוק בהמשך הפרק תחת הכותרת"עבודה עם טפסי MDI וטיפסי בן(CHILDE ).
לחץ על 5F בכדי להריץ את הישום.

 

סגנון ממשק יצירת יישום MDI בזמן התכנון עבודה עם טפסי MDI וטפסי בן