ראשי >>הכרות עם פרוצדורות>>פרוצדורות Function Visual Basic
מפת הפרק:

 

4.4 פרוצדורות Function Visual Basic

כוללת בתוכה פונקציות מובנות כגון Sqr, Cos, Chr. בנוסף ניתן להשתמש בהצהרה Function בכדי ליצור פרוצדורות Function משלך.

התחביר של פרוצדורות Function הוא:

[Private|Public][Static]Function procedurename (arguments) [As type]
statements
End Function

בדומה לפרוצדורות SUB, פרוצדורות Function היא פרוצדורה נפרדת שיכולה לקבל ארגומנטים, לבצע סדרת פעולות, לשנות ערכי הארגומנטים. בשונה מפרוצדורת SUB, פרוצדורות Function, יכולה להחזיר ערך לפרוצדורה המזמינה, ישנן 3 הבדלים בין פרוצדורות Function ו פרוצדורות SUB:

בד"כ אתה קורא לפונקציה ע"י הכללת שם פרוצדורת Function מימין להצהרה או ביטוי. (returnvalue = function()).

לפרוצדורת Function יש טיפוסי נתונים, בדומה למשתנים. הם מגדירים את הערך המוחזר. הערך המוחזר יוצב בשם בפרוצדורה עצמה. כאשר פרוצדורת Function מחזירה ערך, ערך זה יכול להיות חלק מביטוי מורכב

לדוגמא: אתה יכול לכתוב פרוצדורת Function שמחשבת את צלע היתר במשולש שניתנו ערכי השתיים האחרות.

Function Hypotenuse (A As Integer, B As Integer) As String
Hypotenuse = Sqr(A ^ 2 + B ^ 2)
End Function

אתה קורא לפרוצדורת Function שאתה מגדיר באותה הצורה שאתה קורא לפרוצדורת Function המובנות ב Visual Basic :

Label1.Caption = Hypotenuse(CInt(Text1.Text), CInt(Text2.Text))
strX = Hypotenuse(Width, Height)

 

     

    פרוצדורת אירוע פרוצדורות Visual Basic פרק 5