ראשי >> טפסים, פקדים ותפריטים>> טפסים
מפת הפרק:

2.2 טפסים

2.2.1 עיצוב טופס
2.2.2 קביעת תכונות הטופס
2.2.3 מאורעות ומתודות הטופס

עיצוב טופס

אוביקטי טופס הינם אבני הבניה הבסיסיים של יישום ב-VB, הם החלונות איתם המשתמש נמצא באיטנטרקציה כאשר הם מריצים את היישום. לטפסים , תכונות, מאורעות ומתודות משלהם, שבאמצעותם תוכל לשלוט בהופעתם ובהתנהגותם.

הצעד הראשון בעיצוב תצורה הוא קביעת תכונותיו. תוכל לקבוע את תכונות התצורה ב- זמן התכנון(design time ) שבחלון התכונות, או ב- זמן ההרצה(run time ) ע"י כתיבת קוד.

הערה: עבודה עם טפסים ופקדים, קביעת תכונותיהם וכתיבת קוד למאורעותיהם נעשית ב- זמן התכנון, שזהו כל זמן שבו אתה בונה יישום בסביבת VB. זמן ההרצה הוא כל זמן שאתה מריץ את היישום ונפגש עמו כפי שהמשתמש היה נפגש עמו.


קביעת תכונות הטופס

רבים מתכונות הטופס משפיעים על הופעתו הפיזית. תכונת ה - כותרת(Caption )קובעת את הטקסט המופיע ב- title bar של התצורה; תכונת ה - צלמית(Icon )קובעת את הצלמית המופיע כאשר נעשה מזעור של הטופס. תכונות MaxButton ו-MinButton קובעת האם ניתן למזער או להגדיל את הטופס. ע"י שינוי תכונת BorderStyle, ניתן לשלוט בהתנהגות ה-resizing (קביעה מחדש של הגודל) של התצורה.

תכונות גובה ורוחב קובעות את גודלו הראשוני של התצורה; תכונות שמאל ועליון (top) קובעות את מיקום התצורה ביחס לפינה השמאלית-עליונה של המסך. את תכונת ה-WindowState ניתן לכוון כך שיאתחל את התצורה במצבו המוגדל, הממוזער, או הרגיל.

תכונת השם קובעת את השם באמצעותו תתייחס לתצורה בקוד. כאשר התצורה מוספת לראשונה לפרויקט, השם מכוון בברירת מחדל ל-Form1, Form2,… וכן הלאה. כדאי לכוון את תכונת השיום למשהו משמעותי יותר.

הדרך הטובה ביותר להכיר תכונות תצורה רבות היא להתנסות. שנה מספר תכונות של תצורה בחלון התכונות (איור 3.3), ואז הרץ את היישום כדי לראות את השפעתן. תוכל ללמוד עוד על כל תכונה ע"י בחירתו ולחיצה על F1 כדי לחזות בעזרה רגישת-הקשר.

מאורעות ומתודות הטופס

כאוביקטים, הטפסים יכולים לבצע מתודות ולהגיב למאורעות.

מאורע ה-Resize (קביעה מחדש של הגודל) מופעל בכל פעם שגודל הטופס נקבע מחדש, או ע"י אינטרקציה עם המשתמש או באמצעות הקוד. זה מאפשר ביצוע פעולות כמו הזזת פקד בטופס או שינוי גודלו כאשר ממדיו השתנו.

מאורע ה-Activate (הפעלה) מתרחש בכל פעם שטופס נהייה הטופס הפעיל; מאורע ה-Deactivate מתרחש כאשר תטופס או יישום אחרים מופעלים. מאורעות אלה נוחים לאתחול או סיכום התנהגות התצורה. לדוגמא, במאורע ה-Activate תוכל לכתוב קוד שידגיש טקסט בתיבת טקסט מסוימת; במאורע ה-Deactivate תוכל לשמור שינויים לקובץ או בסיס נתונים( database.)

על מנת להביא טופס למצב נראה, תקרא למתודת ה-Show:

Form2.Show

קריאה למתודה זו בעלת השפעה זהה לזו של קיבוע תכונת ה- הופעה(Visible )של התצורה ל - אמת (True.)

ברבים ממתודות הטופס מעורבים טקסט או גרפיקה. מתודות Print, Line, Circle, ו-Refresh שימושיות להדפסה או ציור ישירות על פני התצורה.

 

הבנת תכונות, מתודות ומאורעות טפסים פקדים ותפריטים