ראשי >>טפסים, פקדים ותפריטים >>
הבנת תכונות, מתודות ומאורעות
מפת הפרק:

2.1 הבנת תכונות, מתודות ומאורעות

טפסים ופקדים ב-VB הנם אוביקטים, החושפים את התכונות, המתודות והמאורעות שלהם עצמם. ניתן לראות את התכונות כייחוסים של האוביקט, את המתודות כפעולותיו, ואת המאורעות כתגובותיו.

גם לאוביקט יומיומי, כמו למשל בלון הליום, ישנם תכונות, מתודות ומאורעות משלו. תכונותיו של הבלון כוללות את ייחוסיו הנראים לעין כמו למשל גובהו, קוטרו וצבעו. תכונות אחרות מתארות את מצבו (מנופח או לא מנופח), או ייחוסים שאינם נראים לעין כמו למשל גילו. מעצם ההגדרה, לכל הבלונים תכונות אלה; קיבוע (settings) תכונות אלה עשוי להשתנות מבלון למשנהו.

לבלון יש גם מתודות או פעולות מורשות שהוא יכול לבצע. יש לו מתודת ניפוח (הפעולה של מילוי הבלון בהליום), מתודת הוצאת אויר (ריקון הבלון מתכולתו) ומתדות התרוממות (לו שחררת את הבלון). שוב, כל הבלונים מסוגלים למתודות אלה.

לבלונים ישנן גם תגובות המוגדרות מראש לארועים חיצוניים מסוימים.למשל, הבלון יגיב למאורע של ניקובו ע"י הוצאת אוויר, או למאורע של שחרור- ע"י התרוממות. לו יכולת לתכנת בלון, קוד ה-VB יכול להראות כלהלן:
לקיבוע תכונות הבלון:

Balloon.Color=Red
Ballon.Diameter=10
Balloon.Inflated=True

שים לב לתחביר של הקוד- האוביקט (Balloon), אחריו התכונה (.Color) ולאחריו קביעת הערך (Red). ניתן לשנות את צבע הבלון מהקוד ע"י חזרה על הצהרה זו והחלפה בערך אחר. תכונות ניתנות לקיבוע גם בחלון התכונות בעת עיצוב היישום.

השימוש במתודות הבלון נעשה כ

Balloon.Inflate
Baloon.Deflate
Balloon.Rise 5

התחביר דומה לתכונה- האוביקט (שם עצם) ולאחריו המתודה (פועל). בדוגמא השלישית ישנו פריט נוסף הנקרא ארגומנט, המכתיב את המרחק להתרוממות. יהיו מתודות שלהם ארגומנט אחד או יותר שיתאר ביתר פירוט את הפעולה שיש לבצע.

הבלון יכול להגיב למאורע כלהלן:

Sub Balloon_Puncture()
  Balloon.Deflate
  "Balloon.MakeNoise "Bang
  Balloon.Inflated=False
  Balloon.Diameter=1
End Sub

במקרה זה, הקוד מתאר את התנהגות הבלון כאשר מתרחש מאורע ניקוב: קרא למתודת Deflate (הוצאת אויר), אחר קרא למתודת MakeNoise(עשה רעש) עם ארגומנט "Bang" (סוג הרעש שיש לעשות). כיוון שהבלון כבר אינו מנופח, תכונה זו מכוונת ל-False ותכונת הקוטר מכוונת לערך חדש.

בעוד לא ניתן לתכנת בלון, ניתן לתכנת טופס או פקד של VB. בתור מתכנת, אתה השולט. אתה קובע אילו תכונות יש לשנות, באילו מתודות להשתמש, ולאילו מאורעות להגיב, על מנת להשיג את המראה וההתנהגות הרצויה.

 

טפסים, פקדים ותפריטים הבנת תכונות, מתודות ומאורעות טפסים