ראשי >> טפסים, פקדים ותפריטים>> פקדים ותפריטים
מפת הפרק:

2.3 פקדים ותפריטים

פקדים:

בפרק 1 למדנו על שיטת הכנסת פקדים לטופס הישום, ובפרק 7 נלמד עליהם בהרחבה.

תפריטים:

עורך התפריטים הוא כלי המנהל את התפריטים בתוכניות שלך. הוא מאפשר לך להוסיף תפריטים חדשים, להסיר ולערוך תפריטים קיימים. הוא מאפשר לך גם להוסיף מאפיינים לתפריטים, כגון מקשי קיצור, סימני ביקורת וכו'. לאחר הוספת תפריטים לטופס שלך, תוכל לקרוא לשגרות אירוע ע"מ לבצע את הנדרש מהם.

הוספת תפריטים:

ניתן להוסיף תפריטים ע"י עורך התפריטים בסרגל הכלים - לא ארגז הכלים (בד"כ השלישי).
מיד יופיע עורך התפריטים שלנו:

בתיבת הטקסט Caption אתה כותב את הכיתוב (הוסף '&' ע"מ להוסיף קו תחתון מתחת לאות הבאה לדוגמא File ).
בName כתוב את שם התפריט ע"מ להתייחס אליו בתוכנית שלך. על שאר תיבות הטקסט נימד בהמשך.
לחץ על Next, הכיתוב שלך יופיע בתיבה התחתונה של העורך.

אם תרצה תפריטים ותתי-תפריטים, הוסף כמה שתרצה, ונתב אותם בעזרת החיצים. ככל ששם התפריט מוצג ימינה יותר ככה הוא בתת-תפריט נמוך יותר. ע"מ להוסיף לתפריט מקשי קיצור, השתמש בתיבה נפתחת Shortcut, שם תוכל לבחור הקשת קיצור דרך, ישר מהישום, ללא צורך לפתוח את התפריט.

לדוגמא, עבור ההגדרות הנ"ל:

יראו התפריטים כך:

על מנת לטפת באירועי תפריטים, לחץ על אחד מתפריטי הקצה, ומיד יפתח לך חלון הקוד לטיפול באירוע.

 

טפסים פקדים ותפריטים פרק - 3