ראשי >> שלום VB >>>יצירת הממשק (interface) >>קביעת מאפיינים
מפת הפרק:

1.3 קביעת מאפיינים

הצעד הבא הוא קביעת מאפיינים לעצמים אותם יצרת. חלון המאפיינים (איור 2.5)

מספק דרך קלה לקביעת מאפיינים לכל העצמים שבתצורה. לפתיחת חלון זה, בחר בפקודת חלון המאפינים (properties window) מתפריט ה-view, לחץ על Properties Window בסרגל הכלים, או השתמש בתפריט ה-context בשביל ה-פקד.

חלון המאפיינים מכיל את הרכיבים הבאים:

    ·
  • תיבת עצמים- מציג את שמו של העצם שבישבילו אתה יכול לשנות את המאפיינים.אתה יכול לראות את רשימת העצמים שבטןפס ע"י לחיצה על החץ מצד ימין. ·
  • תוית סוג - מחליט על מיון המאפיינים ע"פ סדר א"ב או ע"פ היררכיה. ·
  • רשימת מאפיינים- הטור הימני מציג את כל המאפיינים של האוביקט הנבחר,בטור הימני מוצגים ערכיהם אשר ניתנים לעריכה.

 

קביעת מאפיינים באמצעות חלון המאפיינים

  1. בחר ב-properties שבתפריט view, או לחץ על כפתור properties שבסרגל הכלים.
    חלון המאפיינים מציג את המצב של התצורה או ה-פקד הנבחרים.
  2. בחר שם של מאפיין מרשימת המאפיינים.
  3. בטור הימני, הקלד או בחר במצב החדש של המאפיין.
למספר מאפיינים ישנה רשימה מוגדרת מראש של מצבים. ניתן להציג רשימה זו ע"י לחיצה על חץ ה'למטה' בצד ימין של תיבת ה-settings (תיבת המצבים), או תוכל לעבור על הרשימה ע"י לחיצה כפולה על פריט ברשימה.

בשביל הדוגמא "Hello, world!" תצטרך לשנות מצבם של שלושה מאפיינים. עבור שאר המאפיינים השתמש במצבי ברירת המחדל.

עצם (object) מאפיין מצב (setting)
תצורה כתובית/ כותרת שלום, עולם!
תיבת טקסט טקסט (ריק)
כפתור פקודה כתובית/ כותרת OK

קביעת מאפיין ה-צלמית (icon )

לכל התצורות ב-VB ישנה צלמית כללית בברירת המחדל, המופיע כאשר ממזערים תצורה זו. עם זאת, סביר שתשנה צלמית זה לכזה שמסמל את השימוש של התצורה או היישום. כדי להקצות צלמית לתצורה מסוימת, קבע את מאפיין ה-Icon עבור תצורה זו. תוכל להשתמש ב 32x32 pixel icons הסטנדרטים המופיעים בגרסאות 16 -ביט של microsoft windows וכן בחלונות 95 וחלונות NT. כמוכן תוכל להשתמש ב 16x16 pixel icons המופיעים בחלונות 95.

שינוי פקדים קביעת מאפיינים פרק-2