ראשי >>שלום VB >> יצירת הממשק (interface)
מפת הפרק:

1.1 יצירת הממשק (interface)

טפסים (forms), הנן היסוד ליצירת הממשק של היישום. תוכל להשתמש בטפסים להוספת חלונות ותיבות דיאלוג ליישום שלך. תוכל גם להשתמש בהם כמיכלים (containers) עבור פריטים שאינם חלק נראה מהממשק של היישום. לדוגמא, יתכן ויש ביישום טופס המשמש כמיכל לגרפיקה שבכוונתך להציג בטפסים אחרים.

הצעד הראשון בבניית יישום ב-VB הוא ליצור תצורות שיהוו בסיס לממשק. או אז אתה מצייר את האוביקטים המרכיבים את הממשק בתצורות אותן אתה יוצר. ליישום ראשון זה, תשתמש בשני פקדים (controls) מארגז הכלים
כפתור פקד
תיבת טקסט
כפתור פקודה

ציור פקד באמצעות ארגז הכלים

 1. לחץ על הכלי עבור ה-control אותו אתה רוצה לצייר- במקרה זה תיבת הטקסט.
 2. הזז את הסמן (pointer) לתצורה. הסמן נהיה כמו צלב, כפי שניתן לראות באיור 2.3.
 3. העמד את ה- צלב במקום בו אתה רוצה את פינתו השמאלית העליונה של ה-פקד.
 4. גרור את ה-צלב עד אשר ה-פקד הנו בגודל הרצוי (גרירה משמעה לחיצת הכפתור השמאלי של העכבר יחד עם הזזת אוביקט ע"י העכבר.)
 5. שחרר את כפתור העכבר.
 6. ה-פקד מופיע בתצורה.

   דרך פשוטה נוספת להוספת פקד לתצורה הינה לחיצה כפולה על הכפתור של פקד זה בארגז הכלים. זה יוצר פקד בגודל ברירת המחדל הממוקם במרכז התצורה; או אז תוכל להזיז את ה-פקד למיקום אחר בתצורה.

    
   שלום VisualBasic יצירת הממשק שינוי פקדים