ראשי >> שלום VB >>יצירת הממשק (interface)>>שינוי פקדים
מפת הפרק:

1.2 הזזה, נעילה, וקביעה מחדש של גודל הפקדים (controls)

שים לב כי התיבות המלבניות הקטנות הנקראות ידיות המידה מופיעות בפינותיו של ה-פקד ; ידיות המידה תשמשנה אותך בצעד הבא של קביעת גודל ה-פקד. תוכל גם להשתמש בעכבר, במקלדת ובפקודות התפריט להזזת פקד, לנעילה ולשחרור של מיקום ה-פקד, ולכיוון מיצובם.

לקביעה מחדש של גודל ה-פקד

    בחר את ה-פקד, שבכוונתך לקבוע ע"י לחיצה עליו עם העכבר. ידיות מידה יופיעו על ה-פקד.
  1. מקם את חץ העכבר על ידית מידה, וגרור אותו עד אשר ה-פקד יהיה בגודל הרצוי. הידיות הפינתיות שולטות אופקית ואנכית, בעוד הידיות הצידיות שולטות רק בכיוון אחד.
  2. שחרר את כפתור העכבר
    -או-
    לחץ על SHIFT יחד עם מקשי החצים כדי לקבוע מחדש את גודל ה-פקד.

להזזת פקד השתמש בעכבר לגרירת ה-פקד למיקום חדש בטופס (form). -או- השתמש בחלון ה-מאפיינ ים (properties ) כדי לשנות את מאפייני ה-top ו-left.
כאשר נעשתה בחירה של פקד, תוכל להשתמש במקש CTRL יחד עם מקשי החצים כדי להזיז את ה- פקד ביחידות של סורג (grid) אחד בכל פעם. אם הסורג כבוי, ה-פקד ינוע pixel (יסוד תמונה) יחיד כל פעם.

לנעילת מיקום ה-פקד מתפריט ה-format בחר ב- נעל פקד (lock controls ) -או- לחץ על כפתור lock controls toggle בסרגל הכלים של עורך הטופס (form editor.) פעולה זו תנעל את כל ה-פקדים שבתצורה במיקומם הנוכחי, כך שלא תזיז אותם בלא משים מרגע שמוקמו כרצוי. פעולה זו תנעל רק את ה-פקדים שבתצורה הנבחרת. פקדים בתצורות אחרות לא יושפעו. זוהי פעולת לולאה/ מחלף (toggle), כך שניתן להשתמש בה גם לשחרור.

לכיוון מיקומם של פקדים נעולים ניתן לדחוף את ה-פקד שבמוקד ע"י החזקת מקש ה-CTRL יחד עם לחיצה על מקש החץ המתאים. -או- ניתן לשנות את המאפינים top ו-left בחלון המאפיינים.
כעת יש בידך ממשק ליישום "שלום, עולם!". ראה איור 2.4

 
יצירת הממשק שינוי פקדים קביעת מאפיינים