arrow

פרק 2 - הם מסתכלים, אך לא קונים

הם מסתכלים, אך לא קונים!

רכישה של מוצר או שרות כל שהוא על ידי הלקוח הינה תהליך ארוך ומסובך. אנשים צוברים אינפורמציה על המוצר, על המוצרים המתחרים, משווים את המידע, מחליטים ורק אז לוחצים על כפתור ההזמנות. בניגוד למאמר הקודם בו דננו בשלבים שונים של תהליך המכירה מנקודת ראותו של המוכר האלקטרוני - במאמר זה נדון באספקט מסוים מאד של המסחר האלקטרוני: השלב האחרון, ההזמנה עצמה.

תוכן עניינים:

תוכן עניינים
כיצד לפתות את הלקוח להגיע אל עמוד ההזמנות


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 ->