ראשי >> עוד אודות תכנות >> עבודה עם מתגי שורת פקודה
מפת הפרק:

8.4 עבודה עם מתגי שורת פקודה

"מתגי שורת פקודה" מאפשרים דרך לשלוט באופן שבו Visual Basic מתבצע. שימוש ב"מתגי שורת פקודה" אתה יכול להתחיל מופע של Visual Basic ולהריץ פרוייקט ספציפי, יצור קובץ בר ביצוע או ספריית קישור דינאמי, או לשים מחרוזת בפונקצית COMMAND$.

לדוגמא: בכדי להריץ את הפרוייקט "הפרוייקט שלי" ואז מיד לצאת, התחל Visual Basic עם השורות הפרודה הבאות:

c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB\vb6.exe /runexit הפרוייקט שלי.vbp

הטבלה הבאה מסכמת את "מתגי שורת פקודה" של Visual Basic.

 

פונקציות או הצהרות תיאור
פונקציה GetSetting מאחזר את הגדרות הרישום
הצהרה SaveSetting שומר את הגדרות הרישום
פונקציה GetAllSettings מחזיר מחרוזת המכילה את כל הגדרות הרישום
הצהרה DeleteSetting מוחק את הגדרות הרישום

 

 
עבודה עם תבניות עבודה עם מתגי שורת פקודה יצירת טיפוסי נתונים משלך