שירותים :: הקדמה 
 
 
 
 
 

היכולת של הרשת לדעת את מיקום המנוי היא אינה שרות בפני עצמו, אלא שרות המאפשר קיומם של שרותים ואפליקציות אחרות (Enabling Service). היכולת מאפשרת לשרותים קיימים להתפתח ולמפעיל הרשת להוסיף שרותים חדשים נוספים. טכנולוגיות האיכון השונות יכולות לאפשר שרותים שונים, חלקם יסופקו ישירות על ידי ספקי פתרונות החומרה, וחלקם על-ידי צד שלישי אשר ינצל את היכולות כדי להתמחות בצד האליפקטיבי.

בחלק זה נעסוק בשרותים השונים, ביכולות ובשחקנים הראשיים בתחום.

 

ניתן לחלק את השרותים לארבע משפחות ראשיות של אפליקציות, כל אחת מאופיינת על-ידי גורמים שונים:

שרותי מידע,

שרותים חברתיים (בידור),

שרותים מסחריים וניהול ציים

שרותים נלווים ועזרה.

 

אמנם קטגוריות החלוקה לשרותים קיימות אולם החלוקה היא שרירותית למדי. מקובל גם לחלק את השרותים לקבוצה נוספת: שרותים נלווים, שרותי מידע מבוסס מיקום, שרותי עקיבה ע"י צד שלישי ושרותי עזרה. זוהי חלוקה מסורתית יותר אשר מאפיינית חשיבה מסחרית יותר ופחות חשיבה מוטת לקוח. רק הזמן יעיד אילו מהגישות תתפוס, ואם בכלל זה משנה.

באתר זה נחלק את השרותים על בסיס החלוקה הראשונה.
נושא המסחר הנייד (M-Commerce) והקשר למיקום מתואר באזור שרותי המידע.

 

חשוב לציין שלא כל שרות שרות אפשרי בכל טכנולוגית איכון. שרות הכוונה ומיקום יהיה מוגבל מאוד לדוגמא ב-Cell-ID, ואילו שרות של פרסום ממוקד אפשרי ב-A-GPS אך אם זו המטרה היחידה של קיום מידע על המיקום, הדיוק של הטכנולוגיה הוא מיותר.

 

הטבלה הבאה מציגה את הדיוק הנדרש לשרותים, והטכנולוגיה המינימלית המתאימה לשרות:

 

טכנולוגיות תומכות (מינימלית)

דיוק נדרש

שרות

קבוצת שרותים

A-GPS

30 מטר

שרותי הכוונה

שרותי מידע

Cell-ID משופר

125+ מטר

דפי זהב

 

Cell-ID

1-2 ק"מ

פרסום

 

Cell-ID

1-2 ק"מ

שונים

 

Cell-ID משופר

125 מטר

חברים

שרותים חברתיים ובידור

Cell-ID

1-2 ק"מ

הכרויות ואינטגרציה

 

Cell-ID

1-2 ק"מ

משחקים מבוססי מיקום

 

E-OTD / TOA-AOA

30-125 מטר

ניהול צי

שרותים מסחריים וניהול ציים

Cell-ID משופר

125 מטר

מעקב מטענים

 

Cell-ID משופר

100+ מטר

חיוב מבוסס מיקום

שרותים נלויים ועזרה

Cell-ID משופר

125 מטר

עזרה בצידי הדרך

 

Cell-ID משופר

125 מטר

שרותי חרום

   מידע ושונים   למעלה   טכנולוגיות איכון סיכום והשוואה