עמוד הבית >> לימוד בסיסי >> סימבולים וקבוצות
סימבולים וקבוצות
אלו הם שני סוגי אובייקטים שיהיו מאוד שימושיים בעריכת מסמכים/סרטים עם צורות גרפיות רבות .

קבוצה (Group)
אובייקט הקבוצה נועד לפתור בעיות שנוצרות כתוצאה מאיחוד בין ציורים/צורות ע"י
הזזה. הבעיות שיכולות להיווצר הן :
  • בגרירת צורה מעל צורה אחרת מאותו צבע , הצורות מתאחדות ולא ניתן להפריד ביניהן .
  • בגרירת צורה מעל צורה בצבע אחר , כשנרצה להפריד ביניהן יעלם שטח החפיפה מהצורה התחתונה .

ע"י הגדרת ציור מסוים בתור קבוצה , נגרום לכך שבבואו במגע עם ציור אחר , לא ייוצר שום חיבור ביניהם. כדי להגדיר קבוצה נסמן בעזרת החץ השחור את הציור המבוקש ונבחר מתפריט Modify את האפשרות Ctrl + G) Group) . כעת ניתן לגרור את הקבוצה מעל או מתחת לכל ציור אחר מבלי לפגוע בשלמותם . כדי לערוך/לעצב את הקבוצה בלבד מבלי לפגוע בשאר הציור , נבחר את החץ השחור ובאמצעות לחיצה כפולה על הצורה נעבור למצב של עריכת קבוצה (שאר הבמה תוקפא) וכשנסיים את העריכה , לחיצה כפולה מחוץ לקבוצה תחזיר אותנו למצב עריכה רגיל. סרטון הדגמה

סימבול (Symbol)
סימבולים משמשים לשמירה של ציורים/סרטים למטרת שימוש חוזר באותו מסמך או במסמכים אחרים בעתיד . השמירה מתבצעת בספריה (Library) אותה הכרנו בפרק הסקירה הכללית של הממשק . לפני שניצור סימבול נפתח את חלון הספרייה ע"י בחירת אפשרות Library מתוך תפריט F11) Window) . כדי להפוך ציור לסימבול , יש לבחור אותו בעזרת החץ השחור , ובתפריט Insert לבחור באופציה F8) Convert to Symbol) . ניתן לחילופין לגרור את הציור לתוך הספרייה . לפני יצירת הסימבול , נתבקש להגדיר לו שם והתנהגות (Behavior) . ההתנהגות יכולה להיות סרטון (Movie Clip) , כפתור (Button) או ציור (Graphic). סרטון הדגמה
כעת הסימבול מופיע בתוך חלון הספרייה . בכל פעם שנרצה להשתמש בסימבול זה , נפתח את הספרייה ונגרור אותו מהספרייה למקום הרצוי במסמך . עריכה של מופע של הסימבול שבמסמך לא משנה את תכונות הסימבול שבספרייה . על מנת לערוך את הסימבול שבספרייה (פעולה זו תשפיע מיידית גם על כל המופעים שבמסמך זה) נסמן מופע של הסימבול בעזרת החץ השחור ונבחר את האפשרות Edit Symbols מתוך תפריט Edit , או לחילופין נלחץ עליו לחיצה כפולה באמצעות החץ השחור. סרטון הדגמה