עמוד הבית >> לימוד בסיסי >> אנימציה
יצירת אנימציה בסיסית
הגדרות :
Frame : תמונה בסרט. כל סרט אנימציה מורכב ממספר תמונות סטטיות . לתמונות אלו קוראים Frames .
Keyframe : זהו frame בסרטון פלאש שבו מגדיר עורך הסרט פעולה כלשהי או שינוי באנימציה .
Tweening : מהמלה Between . זוהי שיטה ליצירת אנימציה בפלאש בה מגדיר העורך שתי נקודות קצה , ופלאש משלים בעצמו את האנימציה במרווח שביניהן.

ישנן שתי שיטות ליצירת אנימציה בפלאש :
  • תמונה אחר תמונה (Frame by frame) .
  • Tweened animation (ראה הגדרה) .

תמונה אחר תמונה (Frame by frame)
בשיטה זו העורך יוצר מספר תמונות סטטיות שאותן יריץ הסרט במהירות אחת אחרי השניה . בתיבת ציר הזמן מופיעים מימין לשמות השכבות רצפים של מסגרות עם מספור מעל . כל מסגרת כזו מייצגת frame בשכבה אליה היא משויכת . כדי להתחיל ליצור אנימציה , נבחר את המסגרת הראשונה בציר הזמן , ונצייר בבמה את תמונת הפתיחה הרצויה . כעת נבחר את המסגרת השניה בציר הזמן, נלחץ על הכפתור הימני של העכבר ונבחר באופציה Insert Keyframe. (ניתן גם להוסיף Keyframe בתפריט Insert ע"י בחירת האופציה Insert Keyframe) כעת נערוך את הבמה שתכיל את תוכן התמונה השניה . נמשיך כך עבור מסגרות הזמן הבאות עד להשלמת כל תמונות הסרט . על מנת לראות את הסרטון שיצרנו נסמן את מסגרת הזמן הראשונה , ונבחר באופציה Play מתוך תפריט Control . סרטון הדגמה

Tweened animation
העיקרון העומד מאחורי שיטה זו הוא שאם נגדיר נקודת התחלה ונקודת סיום , תוכנת הפלאש תדע להשלים את המעבר ביניהם בעצמה . כמובן שהשיטה עובדת רק עבור סוגי מעברים מסוימים כפי שיפורט בהמשך . שיטה זו מאוד פופולרית מכיוון שהיא מקצרת את תהליך יצירת הסרטון , ובנוסף , הקבצים שנוצרים קטנים יותר .

Motion Tweening : באופציה זו נשתמש כאשר השינוי המבוקש יכול להתבצע ע"י גרירה ,צביעה או פעולות תיבת הטרנספורמציה (Transform) . (לפתיחת תיבת הטרנספורמציה לחצו Ctrl+T).
לחץ לראות

ליצירת אנימציה בשיטה זו:
1) הכנס Keyframe במסגרת שתייצג את נקודת ההתחלה (נבחר Insert Keyframe מתוך תפריט Insert).
2) צייר את תמונת ההתחלה בבמה .
3) סמן שוב את מסגרת ההתחלה בציר הזמן .
4) לחץ על אופציית Create Motion Tween בתפריט Insert .
5) סמן בציר הזמן את המסגרת שתייצג את התמונה הסופית .
6) הכנס Keyframe במסגרת זו .
7) בבמה בצע את השינויים הרצויים ע"י גרירה או שינוי הפרמטרים בחלון הטרנספורמציה . ניתן גם לשנות את צבע הסימבול ע"י הצבעה עם החץ השחור עליו ובחירת אחת מאפשרויות סגנון הצבע (Color Styles) מתיבת המאפיינים .

על מנת לראות את הסרטון שיצרנו נסמן את מסגרת הזמן הראשונה , ונבחר באופציה Play מתוך תפריט Control . סרטון הדגמה

Motion Tweening בעזרת מסלול הנחיה (Motion Guide) : כאשר פלאש מניע את הסימבול שבחרתם מנקודת ההתחלה לנקודת הסיום , הוא מזיז אותו בקו ישר . אם ברצונכם לשנות את מסלול התנועה של הסימבול ניתן להגדיר מסלול תנועה מפורש באופן הבא :
1) הכנס Keyframe במסגרת שתייצג את נקודת ההתחלה (נבחר Insert Keyframe מתוך תפריט Insert).
2) צייר את תמונת ההתחלה בבמה .
3) סמן את השכבה הפעילה בתיבת ציר הזמן
4) בתפריט Insert בחר באפשרות Motion Guide .
5) הכנס Keyframe בשכבת ההנחיה למסגרת ממנה תתחיל התנועה .
6) צייר את מסלול התנועה הרצוי .
7) הכנס Keyframe בשכבת ההנחיה למסגרת בה תסתיים התנועה .
8) בחר את מסגרת תחילת התנועה בשכבה הפעילה .
9) בחר באפשרות Create Motion Tween בתפריט Insert .
10) בעזרת החץ השחור ואפשרות המגנט (Snap to Objects) הצמד הזז את הסימבול לתחילת המסלול .
11) הוסף Keyframe בשכבה הפעילה בנקודת הסיום .
12) הזז את הסימבול לנקודת הסיום של המסלול .

על מנת לראות את הסרטון שיצרנו נסמן את מסגרת הזמן הראשונה , ונבחר באופציה Play מתוך תפריט Control . סרטון הדגמה

Shape Tweening : ישמש לשינויים שנעשו בצורת הציור (בעזרת החץ השחור , מעצב חופשי , או כל דרך אחרת). יצירת אנימציה בשיטה זו תעשה באופן הבא :
1) הכנס Keyframe במסגרת שתייצג את נקודת ההתחלה (נבחר Insert Keyframe מתוך תפריט Insert).
2) צייר את תמונת ההתחלה בבמה .
3) הכנס Keyframe במסגרת שתייצג את נקודת הסיום .
4) שנה את עיצוב הצורה כרצונך . (סיבוב , מתיחת פינות וכו')
5) סמן את אחת המסגרות שבין מסגרת ההתחלה למסגרת הסיום שבציר הזמן .
6) בתיבת המאפיינים בחר באופציה Tween : Shape .

על מנת לראות את הסרטון שיצרנו נסמן את מסגרת הזמן הראשונה , ונבחר באופציה Play מתוך תפריט Control . סרטון הדגמה