עמוד הבית >> לימוד בסיסי >> רכיבים מובנים
רכיבים מובנים (Components)

רכיבים מובנים מקנים רמה נוספת של אינטראקציה עם המשתמש שאינה קיימת בשימוש בלחצנים בלבד.
כדי להוסיף רכיב מובנה למסמך יש לפתוח את תיבת הרכיבים המובנים , ע"י בחירת האפשרות Components מתוך תפריט Ctrl + F7) Window) , ולגרור את הרכיב הרצוי אל המקום המתאים בבמה .
לחץ לראות

כאשר מופע הרכיב מסומן ניתן לקבוע את מאפייניו בתיבת המאפיינים כפי שיפורט בהמשך . לאחר הפעם הראשונה שנגרור רכיב מסוים , הוא יופיע בספרייה (בתיקיית Flash UI Components) לשימוש עבור מופעים נוספים במסמך .
הרכיבים המובנים הקיימים הם :
 • CheckBox
 • ComboBox
 • ListBox
 • PushButton
 • RadioButton
 • ScrollBar
 • ScrollPane

CheckBox
מטרתה לאפשר למשתמש לבחור , עבור תכונה מסוימת , האם הוא מעונין בה או לא .
לחץ לראות

מאפיינים שיש להגדיר :
 • שם המופע (Instance Name) - שם המופע הנוכחי של הרכיב . משמש עבור פעולות אקשן סקריפט .
 • תווית (Label) -הטקסט שיופיע בצמוד לרכיב .
 • ערך התחלתי (Initial Value) - יכול לקבל true\false שמשמעותם האם המצב ההתחלתי הוא "מסומן" או "לא מסומן" .
 • מיקום תווית (Label Placement) - האם התווית תמוקם משמאל או מימין לריבוע.
 • פונקצית שינוי (Change Handler) - לא חובה . שם פונקציה של אקשן סקריפט שתופעל בכל פעם שישתנה ערך הרכיב .

ComboBox
מאפשר למשתמש לבחור אפשרות אחת , מתוך רשימה שנפתחת כשלוחצים על החץ השחור .
לחץ לראות

מאפיינים שיש להגדיר :
 • שם המופע (Instance Name) - שם המופע הנוכחי של הרכיב . משמש עבור פעולות אקשן סקריפט .
 • ניתן לעריכה (Editable) - מאפשר למשתמש למצוא את האפשרות הרצויה גם בעזרת כתיבה בתוך התיבה .
 • תוויות (Labels) - רשימת האפשרויות שיופיעו בלחיצה על הרכיב .
 • ערכים (Data) - רשימה של הערכים המיוחסים לכל אחת מהתוויות הנ"ל .
 • מספר שורות (Row Count) - מספר השורות שיוצגו ברשימה ללא גלילה .
 • פונקצית שינוי (Change Handler) - לא חובה . שם פונקציה של אקשן סקריפט שתופעל בכל פעם שישתנה ערך הרכיב .

ListBox
רשימה קבועה של אפשרויות מהן ניתן לבחור אפשרות אחת או יותר .
לחץ לראות

מאפיינים שיש להגדיר :
 • שם המופע (Instance Name) - שם המופע הנוכחי של הרכיב . משמש עבור פעולות אקשן סקריפט .
 • תוויות (Labels) - רשימת האפשרויות שיופיעו בלחיצה על הרכיב .
 • ערכים (Data) - רשימה של הערכים המיוחסים לכל אחת מהתוויות הנ"ל .
 • בחירה מרובה (Select Multiple) - האם המשתמש יוכל לבחור יותר מאפשרות אחת .
 • פונקצית שינוי (Change Handler) - לא חובה . שם פונקציה של אקשן סקריפט שתופעל בכל פעם שישתנה ערך הרכיב .

PushButton
בדומה ללחצנים עליהם למדנו בפרק הקודם , כאשר לוחצים עליו מופעלת פונקציה מסוימת .
לחץ לראות

מאפיינים שיש להגדיר :
 • שם המופע (Instance Name) - שם המופע הנוכחי של הרכיב . משמש עבור פעולות אקשן סקריפט .
 • תווית (Label) -הטקסט שיופיע על הרכיב .
 • פונקצית לחיצה (Click Handler) - שם פונקציה של אקשן סקריפט שתופעל בכל פעם שהרכיב יילחץ .

RadioButton
מאפשר להגדיר קבוצה של כפתורים שבכל רגע נתון רק אחד מהם יכול להיות לחוץ .
לחץ לראות

מאפיינים שיש להגדיר :
 • שם המופע (Instance Name) - שם המופע הנוכחי של הרכיב . משמש עבור פעולות אקשן סקריפט .
 • תווית (Label) -הטקסט שיופיע בצמוד לרכיב .
 • מצב התחלתי (Initial State) - יכול לקבל true\false שמשמעותם האם המצב ההתחלתי הוא "לחוץ" או "לא לחוץ" . רק כפתור אחד בכל קבוצה יכול לקבל true .
 • שם קבוצה (Group Name) - שם קבוצת הכפתורים אליה משתייך כפתור זה .
 • ערך (Data) - הערך שייוחס לבחירה של כפתור זה .
 • מיקום תווית (Label Placement) - האם התווית תמוקם משמאל או מימין לריבוע.
 • פונקצית שינוי (Change Handler) - לא חובה . שם פונקציה של אקשן סקריפט שתופעל בכל פעם שישתנה ערך הרכיב .

ScrollBar
מאפשר גלילה עבור תיבת טקסט דינמי או טקסט קלט שכבר קיימת .
לחץ לראות

מאפיינים שיש להגדיר :
 • שם המופע (Instance Name) - שם המופע הנוכחי של הרכיב . משמש עבור פעולות אקשן סקריפט .
 • טקסט היעד (Target TextField) - שם תיבת הטקסט אליה ישויך רכיב זה .
 • גלילה אופקית (Horizontal) - האם הרכיב ישמש לגלילה אופקית או אנכית .

ScrollPane
מאפשר להכניס סימבול מסוג Movie Clip לתוך משטח גלילה בעל שטח מצומצם .
לחץ לראות

מאפיינים שיש להגדיר :
 • שם המופע (Instance Name) - שם המופע הנוכחי של הרכיב . משמש עבור פעולות אקשן סקריפט .
 • תוכן המשטח (Scroll Content) - שם הסימבול שיוצג במשטח זה .
 • גלילה אופקית (Horizontal) - האם לאפשר גלילה אופקית תמיד/אף-פעם/אוטומטית לפי גודל הסימבול .
 • גלילה אנכית (Vertical) - האם לאפשר גלילה אנכית תמיד/אף-פעם/אוטומטית לפי גודל הסימבול .
 • גרירת תוכן (Drag Content) - האם לאפשר הזזת הקטע המוצג ע"י גרירת הסימבול בעזרת העכבר .