w
ראשי >> עוד אודות תכנות >> עבודה עם פרוייקטים מרובים
מפת הפרק:

8.1 עבודה עם פרוייקטים מרובים

8.1.1 הוספת והסרת פרוייקט

הנך יכול ליצור הרבה ישומים כשהנך עובד עם פרויקט אחד. בכל מקרה, כשהישומים נעשים יותר מורכבים, מן הסתם תרצה לעבוד עם כמה פרוייקטים באותו מופע סביבת תכנות. לדוגמא, תרצה להשתמש בפרוייקט אחד על מנת לבנות קובץ הפעלה לישום, ולהשתמש בשני כ"לוח שרבוט" לבדיקת קוד לפני הכנסתו לישום.

הנך יכול להוסיף פרוייקט נוסף או חדש מופע הנערך כעת, על ידי הוספתו לקבוצת הפרויקט. או אז הנך יכול לשמור את קבוצת הפרוייקט ולעבוד איתו במופעי עריכה עוקבים. הנך יכול לפתוח את קבוצת הפרוייקט, אחד פרוייקט בודד מתוך קבוצת העבודה, להוסיף קבוצת פרוייקט או פרוייקט אחד מתוכו.

בקבוצת פרוייקט, פרוייקט בר הפעלה אחד ישמש כפרוייקט פותח. כאשר קבוצת פרוייקט פתוחה ואתה בוחר Start מתפריט Run, הקלק על כפתור ה Start או לחץ F5, VisualBasic יריץ את הפרוייקט הפותח.

בגרסה המורחבת או המקצועית אתה יכול להשתמש בקבוצת הפרוייקט ליצור ולדבג ישום רב מרכיבי. לדוגמא: הנך יכול ליצור ולדבג קבוצת פרוייקטים, אשר מכילה פרוייקט תיקני בר הפעלה, פרוייקט ActiveX בר הרצה, פרוייקט ספריה מקושר דינאמי- ActiveX, או פרוייקט פקד ActiveX .עוד מידע תוכל למצוא ב"Creating ActiveX Component " אשר נמצא ב:"מדריך כלים מרכיבים (Component Tools Guide)" אשר מסופק עם הגרסה המורחבת והמקצועית של VisualBasic .

הוספת והסרת פרוייקט

כשאתה יוצר פרויקט חדש או כפותח או בבחירת פקודת New Project בתפריט File, VB באופן אוטומאטי מייצרת קבוצת פרוייקט בשבילו. אתה יכול להוסיף פרוייקטים קיימים או חדשים לקבוצת הפרוייקט הזו.

הוספת פרוייקט חדש לקבוצת הפרוייקט.

הקלק על כפתור ה Add Project שעל סרגל הכלים, או בחר Add Project שבתפריט הFile.

בגרסת הלמידה, VisualBasic מוסיף באופן אוטומטי פרוייקט בר הרצה לקבוצת הפרוייקט, בגרסאות המקצועית והמורחבת אתה יכול לבחור את סוג הפרוייקט שאתה רוצה להוסיף מתוך התפריט הצץ של כפתור ה Add Project או ע"י צלמיות שמופיעות בתיבת הדו-שיח שנפתחת ע"י New בAdd Project.

הוספת פרוייקט קיים לקבוצת הפרוייקט.

 1. מתפריט File בחר Add Project.
  VisualBasic יפתח את תיבת הדו-שיח של Add Project.
 2. הקלק על Existing.
 3. בחר קובץ של פרויקט והקלק Open .
  VisualBasic יוסיף את הפרוייקט הנבחר לקבוצת הפרוייקט.

VisualBasic יציג את הפרוייקטים של קבוצת הפרוייקטים בחלון הפרוייקט בצורה מידרגית, כל פרוייקט יופיע ברמה העליונה כאשר כל השייכים לו: טפסים, מודולים, פקדים דפי מאפיינים או עצמי מסמכים, בצורה מדרגית מתחתיו .

תמונה 8.1 חלון הפרוייקט עם מספר פרוייקטים.

הסרת פרויקט מקבוצת הפרויקט

 1. בחר את הפרויקט הרצוי בחלון Project .
 2. בתפריט File בחר Remove Project.
  Visual Basic מסיר את הפרוייקט הנבחר מקבוצת הפרוייקט.

בגרסה המקצועית והמורחבת של Visual Basic אתה יכול לשנות את סוג הפרוייקט, ע"י בחירת פקודת מאפייני פרוייקט מתוך תפריט Project, ואז שינוי הסוג ע"י בחירת הסוג הרצוי בתוית General אשר בתיבת הדו-שיח של מאפייני הפרוייקט.

תמונה 8.2 תוית הGeneral בתיבת הדו-שיח של מאפייני הפרויקט.

סימון כפרוייקט פותח

מכיון שקבוצת פרויקט מכילה מספר פרוייקטים, Visual Basic זקוק לדעת איזה פרוייקט להריץ ראשון, כאשר אתה בוחר באפשרות Start מתוך תפריט Run, מקליק על כפתור Start בסרגל הכלים, או לוחץ F5.כברירת מחדל Visual Basic יריץ את הפרוייקט בר הרצה הראשון אשר הוסף לבקוצת הפרוייקט. אולם אתה יכול לבחור כל פרוייקט אחר להיות פרוייקט פותח.

סימון פרוייקט פותח

 1. בחלון הפרוייקט, בחר פרוייקט.
 2. הקלק על הלחצן הימני של העכבר, ובחר " Set as Start Up " מתוך תפריט הקשר.
  Visual Basic יציג את שם הפרוייקט הפותח בכתב בולט בחלון הפרוייקט.

 
עוד אודות תכנות עבודה עם פרוייקטים מרובים עבודה עם קבצי משאבים